Menu

Takž zase na plac Učených výjdeme: a aj, svády, různice, rvačky, shon mezi nimi. Řídký tu byl, kdož by s někým táhanice neměl: nejen mladí (což by se nedospělého věka drzosti přičísti mohlo), než i ti starci vespolek se drancujíce. Nýbrž čím kdo za učenějšího aneb sám sebe držel, aneb od jiných jmín byl1, tím více různic začínal a na jiné vůkol šermoval, sekal, házel a střílel, až hleděti hrozno bylo; pochvalu a slovoutnost v tom sobě zakládaje. I řekl sem: „Ale což to pro milý Bůh? však sem já myslil, a takť mi od vás slibováno, že toto nejpokojnější stav jest: já pak tak mnoho různic nacházím.“

Aj, svády, různice, rvačky, shon mezi nimi

05. 06. 2004


Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1624


1 byl pokládán


Evropská unie není jen větší trh, ale také konkurence, a to i v pojetí lázeňství – příroda versus zájmy farmaceutického průmyslu vyskladňovat co nejvíce zboží suplujícího účinky přírodních léčivých zdrojů. Oproti u nás tradičnímu spíše medicínskému pojetí lázeňství reprezentují lázně v západních zemích naší unie povětšinou místo, kam se sluší přijet si odpočinout a být in. Místo, kde lze nalézt nejen zábavu, rekreaci, sportovní vyžití, ale i služby zdravotního charakteru, jako jsou zkrášlovací a redukční procedury, masáže, fyzioterapii, pohybovou terapii, omlazovací kúry apod. O v zásadě dvojím pojetí lázeňství se u nás přou poučení s těmi tzv. ostatními povětšinou rovněž velmi vysoce učenými a navíc často motivovanými vyšachovat v rámci našeho zdravotního systému české lázeňství z jeho historicky výsostných pozic. Ti první chtějí uzdravovat, ti druzí pouze léčit. Ale i lidé prostí, neučení znají přísloví: „Člověk léčí, příroda uzdravuje.“ Neberme jí, ani sami sobě a svým potomkům šanci. Jak to dopadá, když dva se perou? Tak tohle přísloví u nás zná rovněž kdekdo. A tak, jako jsem přesvědčen, že by bylo hrůzným korupčním zločinem měnit z moci úřední stávající postavení tradičního českého lázeňství v rámci českého zdravotního systému, bylo by nesmyslností i zakazovat podnikání ve wellness.
 

Jaromír Kainc,
nakladatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba