Menu

Tovaryš můj, zastavil se a řekl: „Příteli, jdeš-li ty tím umyslem, ne aby věci náše spatře obliboval, než aby o nich dle rozumu svého soud vynášel, nevím, jak by s tím královna náše, Její Milost, spokojena byla.“ „I kdo je to královna váše?“ dím já. Odpověděl: „Ta, kteráž všecken svět a běh jeho řídí, od končin až do končin: slove Moudrost, ač někteří mudrlanti Marnost jí říkají.
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L. P. 1623

Aby ta, kteráž všecken svět a běh jeho řídí, spokojena byla

27. 10. 2013

V jednom z všudybylích rozhovorů Jan Horal řekl: „Po krásné, ale krátké periodě svobody mezi roky 1945 a 1948, kdy jsme před sebou viděli fantastickou budoucnost, v zemi, která měla největší předpoklady k tomu, aby se stala nejbohatší a nejúspěšnější zemí Evropy, přišla naprostá tma. Ti nejprimitivnější převzali vedení našich národů a zodpovědnost za jejich budoucnost. Postavili společenskou pyramidu na hlavu. Nahoře byli ti, kteří měli být dole.“* Píše se jiné tisíciletí, a i jinak je to jinak. Jenže taky na hlavu. Ti, kdo kdy převzali vedení země, ať z přímočaré zištnosti, z naivity nebo netečnosti vytvořili a udržují podmínky pro masivní vyvádění peněz z českého národního hospodářství. Z dispozic Česka být nejbohatší a nejúspěšnější zemí Evropy tak těží hlavně jinde. Marnost, která tu vládne, utlumila řadu odvětví a oborů. Tisíce firem se daňově vystěhovalo. A chtít k financování státu a sociálních jistot obyvatel daleko víc využívat kupní sílu zvenku? Neblokovat toky peněz do Česka administrativními naschvály a poškozováním jména naší vlasti? Dostávat do ekonomiky další miliardy eur a dolarů taky prostřednictvím tržní platformy cestovního ruchu díky kupní síle turistů a návštěvníků? Tak k tomu se ti, kdo se zatím hrnuli přebírat odpovědnost za budoucnost našich národů, stavěli zas a zase stylem: „po nás potopa“, snad aby ta, kteráž všecken svět a běh jeho řídí, s nimi spokojena byla.

Jaromír Kainc

*) viz www.e-vsudybyl.cz článek „Česká republika je perfektním místem pro investice“


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba