Menu

I dí mi můj vůdce Všudybud: „Nu, tu máš, poutníče, milý ten svět, na nějžs se podívati žádostiv byl. Proto sem tě nejprve na tuto vysokost uvedl, aby sobě naň z cela nejprv pohleděl a jeho spořádání vyrozuměl.“
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce, l. P. 1623

Aby sobě naň z cela nejprv pohleděl a jeho spořádání vyrozuměl

06. 05. 2016

Peníze příchozích spotřebitelů, respektive cestovní ruch, se výrazně podílí na úspěšnosti mnoha výrobních a nevýrobních oblastí a na financování veřejného sektoru. Tedy i na udržení a vytváření pracovních míst mimo sféru poskytovatelů služeb hostům a turistům a volného času. A do jakých zemí že bude směrovat mobilní kupní síla, cesty a útraty domácích a zahraničních turistů? Rád bych před hlavní turistickou sezonou připomněl, že země příběhů – Česká republika – má (vyjma společenské poptávky) téměř veškeré předpoklady, aby peníze vozili utrácet právě k nám. Z hlediska bezpečnosti, četnosti a bonity turistických cílů jsme jednou z nejbohatších zemí světa. Ještě kdyby tak obyvatelé Česka, kteří nepracují a nepodnikají v terciární sféře cestovního ruchu, chtěli být bohatší prostřednictvím zhodnocování unikátních dispozic své vlasti. Z hlediska markantnějšího využívání univerzální tržní platformy cestovního ruchu je totiž třeba daleko víc dávat najevo, že Česko není jen Praha. Že ho tvoří regiony tří úžasně disponovaných historických zemí, jejichž heraldické znaky – stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí Českého království v červeném poli, stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí Markrabství moravského v modrém poli a černá orlice se stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými trojlístky a uprostřed s křížkem se zlatou korunou a červenou zbrojí Slezského velkoknížectví ve zlatém poli – jsou součástí velkého státního znaku České republiky.
Jaromír Kainc


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka