Menu

I obráceny na něj oči všech, i mé také. A on předstoupiv oznámil, že jest od nejvyššího Boha Bohů tím poctěn, aby nade všecky, kteříž před nim byli i po něm budou, svobodněji svět prohlédl, a nad to výše aby sobě Moudrost, kteráž jest ředitelkyně světa, za manželku pojal; protož té že hledá.
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce, l. P. 1623

Aby sobě Moudrost, kteráž jest ředitelkyně světa, za manželku pojal

01. 03. 2020

„Vím, že nic nevím.“ Pravda, lidé, kteří nevědí, že nevědí, žijí bezstarostnějším životem než ti, jejichž poznání souzní s poselstvím Sokratova jinotaje. Měl jsem možnost studovat v zahraničí, kde se z průměrného občana podařilo udělat člověka, který je rád, že neví. Vlastně ani nemá potřebu vědět a nechá sebou manipulovat geniálním marketingem nadnárodních společností. Způsob, jak se tomu ubránit, je držet krok s dobou a rozšiřovat si vědomosti, a to i po dokončení školních studií – už proto, že know-how je v byznysu a profesích stěžejním kapitálem. Vývoj je čím dál překotnější. Jak v tom, čemu se říká pokrok, tak ve špatnostech a lumpárnách. Menší země, jako je Česko, tak mohou zůstat konkurenceschopné, když budou mít vzdělanou, zručnou a pozitivně orientovanou podnikavou populaci. Když v dětech už v raném věku probudí schopnost kriticky myslet, potřebu dozvídat se, vědět a umět. A v dospělosti je nebudou od dozvídání se a sebezdokonalování odrazovat navzdory tomu, že přihlouplí apatičtí lidé (na rozdíl od vzdělané a zvídavé populace) jdou uřídit snadněji.
Matouš Kainc


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka