Menu

Když já se poslouchati strojím, co se tu dělati bude, aj, v tom začne se zvuk a hluk veliký, a když se ohlédají všickni, hledím i já: a spatřím vcházejícího na palác jakéhosi v blesku1 jasném, pod korunou, s berlou zlatou, a komonstvo za ním převeliké, až všickni teměř zděšeni byli. I obráceny na něj oči všech, i mé také. A on předstoupiv oznámil, že jest od nejvyššího Boha Bohů tím poctěn, aby nade všecky, kteříž před nim byli i po něm budou, svobodněji svět prohlédl, a nad to výše aby sobě Moudrost, kteráž jest ředitelkyně světa, za manželku pojal; protož té že hledá.
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L. P. 1623

1 záři

Aby sobě Moudrost, kteráž jest ředitelkyně světa, za manželku pojal

15. 05. 2014

Prezentace, motivace a sdílení poznatků z oblastí vědy, sportu, umění, politiky, rozmanitých profesí, byznysu atd. na bázi turismu, to je svět MICE – meetings, incentives, congresses & exhibitions industry. O to, dostat na svá území kupní sílu delegátů kongresů, účastníků motivačních akcí, veletržních vystavovatelů a odborných návštěvníků atd., kteří utrácejí kolem pěti set dolarů na hlavu a den, soupeří vlády a vrcholní představitelé téměř všech států světa a samospráv vyznávajících tržní ekonomiku. Bez Kongresového centra Praha by ale každoročně miliardová inkasa z MICE končila jinde než v Česku. Studie prof. Mejstříka zkoumala, kolik z útrat účastníků tam konaných akcí získávají za rok veřejné rozpočty České republiky, a došla k výsledku, že zhruba 480 milionů korun. Z toho na největší kongresy, které v Česku nelze pořádat jinde, připadá okolo 360 milionů korun. Kdekdo říká, že cestovní ruch je největším zaměstnavatelem světa. Nicméně těmi, kdo pracovní místa vytváří a drží, jsou výroba a terciární sféra. Ovšem, pokud je po jejich produktech poptávka podpořená kupní silou. A právě tu domácí cestovní ruch drží doma a incoming přivádí z jiných ekonomik. V případě Česka i do míst, kde obyvatelé, jejich samosprávy a stát rezignovali na to tržit peníze. A ačkoli zhusta „řízena“ ministry náhlých rozhodnutí bez dlouhodobé hospodářské vize a vize rozvoje lidských zdrojů, doteď tomu naše úžasně disponovaná vlast vzdoruje. Pročež nezbývá než takovému státu Komenského slovy popřát: „Aby nade všecky, kteříž před nim byli i po něm budou, svobodněji svět prohlédl, a nad to výše aby sobě Moudrost, kteráž jest ředitelkyně světa, za manželku pojal.“

Jaromír Kainc


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba