Menu

Naposledy však prohlášeno, že ačkoli uřednici Fortuně a služebnici její věrné (nebo že se jinák neví) Náhodě jednou jim svěřená moc a správa z rukou vzata býti nemůže, nicméně však, že na to pamět bude, i jim o tom poručení se stane, aby snažní před nedbalci (pokudž by se trefovati mohlo) na pozoru byli: tím tedy že se spraviti moci budou.
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1624

Aby snažní před nedbalci na pozoru byli

25. 05. 2010

Před sto lety 16. dubna 1910 v Pardubicích prvním letem Ing. Jana Kašpara odstartovala éra našich skvělých civilních i bojových letců a leteckého průmyslu, který se v téměř celé své historii úspěšně vypořádával s konkurencí a vnějšími okolnostmi. Překonal Světovou hospodářskou krizi, nacistickou okupaci a bolševický režim. O tom, nakolik až z generace na generaci předávaný řemeslný um Moravanů, Slezanů a Čechů může být předmětem destruktivního byznysu, svědčí, jak těžce se značná část českého leteckého průmyslu dodnes (ne)vypořádává se ztrátou tradičních odbytišť, výrobních prostředků a nedostatkem kapitálu. Avšak, bylo-li vůbec jak nedbalce dob, kdy vzduch byl naším mořem, eliminovat.

Jaromír Kainc
nakladatel


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba