Menu

Maďarská farmaceutická společnost Gedeon Richter působí na našem území od roku 1956. Její současné české zastoupení, Gedeon Richter Marketing ČR, patří mezi středně velké společnosti s více než stovkou zaměstnanců a ročním obratem kolem 650 mil Kč. Obchoduje s přípravky výhradně na lékařský předpis. Ročně na trh uvede sedm až devět nových. Má dominantní postavení v segmentu hormonální a pohotovostní antikoncepce (Postinor, Escapelle), v segmentu neurologie je známá přípravky pocházejícími z originálního výzkumu – nootropika, centrální myorelanxancia. Svoji pozici firma posiluje také v segmentu kardiovaskulárních léčiv (především na léčbu hypertenze a dyslipidemie) a psychiatrických onemocnění (antidepresiva, antiepileptika). Nejnovějším segmentem, do kterého Gedeon Richter vstoupila, je onkologie, kde se podílí především na terapii chronických i průlomových bolestí spojených s nádorovým onemocněním. Celkem má v Česku registrováno na šedesát léčivých přípravků ve zhruba dvou stech provedeních. Za důležitou považuje sociální zodpovědnost. Kromě vzdělávání ve zdravotnictví proto podporuje i akce cílící na posilování společenské odpovědnosti zdravotníků a veřejnosti.

Aby prostředí motivovalo společně sdílet

15. 05. 2014

S generálním ředitelem společnosti Gedeon Richter Marketing ČR PharmDr. Františkem Gyürüsi a jejím obchodním ředitelem PharmDr. Josefem Roušalem se potkávám 23. dubna 2014.
Pane Gyürüsi, právě pracuji na vydání, jehož hlavním tématem je MICE – meetings, incentives, congresses & exhibitions industry. Vaše společnost je, na rozdíl od většiny ostatních, které se v tomto vydání prezentují, na straně příjemců těchto služeb.
Je to tak. Zaměstnanci naší firmy se třikrát ročně scházejí na výjezdních seminářích, jejichž cílem je i upevnění vztahů ve společnosti. Během roku totiž naši lidé většinou pracují samostatně v terénu. Na těchto akcích se jim dostává odborného školení, informujeme je o novinkách a kampaních na následující období. Setkání mají také společenskou část, kde je prostor pro volnočasové aktivity a stmelování týmu.

Jaké parametry očekáváte od zařízení, v nichž se tato setkání odehrávají?
Máme kolem stovky zaměstnanců. Hotel nebo resort tedy musí disponovat potřebnou ubytovací kapacitou – cca 35 jednolůžkových pokojů a dalších 40 dvoulůžkových. Máme vysoké nároky na kvalitu služeb, konferenčních prostor a technického zázemí i na vstřícné proklientské chování personálu. Potřebujeme konferenční sál pro sto lidí, dále tři menší sály pro zhruba pětatřicet osob a pak sedm jednacích místností pro patnáct až dvacet osob. Preferujeme zařízení mimo velká města nebo nanejvýš na jejich periferii. Ideální je odloučené místo, aby zaměstnance motivovalo držet se pohromadě a společně sdílet program. Vítáme zázemí pro teambuilding, pro integrační programy, večerní zábavu s grilováním apod., pro sportovní aktivity, jako je třeba tenis, a ještě raději pro kolektivní sporty.

Pane Roušale, jak vnímáte cestovní ruch?
Jako zaměstnanec farmaceutické společnosti jako užitečnou oblast. Máme totiž řadu příležitostí využívat jeho aktivit – už proto, že organizujeme hodně akcí v oblasti MICE. Nejen celofiremních, ale i místních setkání. V Česku totiž působí několik našich samostatných týmů s odlišným zaměřením.
Jako občan pak v rámci dovolených a víkendů platformy cestovního ruchu využívám nejen k tomu, abych si odpočinul, ale i k cestám za zážitky a poznáváním.

Pane Gyürüsi, seznámili jsme se na maďarské ambasádě. Takže co cestovní ruch, Česko a Maďarská republika?
Oba moje rodiče jsou Maďaři. Prarodiče totiž, obdobně jako nejspíš i ti vaši, pocházeli z Rakouska-Uherska. Po jeho rozbití část naší rodiny zůstala na jižním Slovensku, větší část v Maďarsku. Hranice nás sice rozdělily, ale jako rodina stále držíme při sobě. Cestovní ruch má i dnes, v době globalizace, velký význam, protože umožňuje poznávat regionální specifika. Proto je důležité, aby se zachovávaly místní zvyklosti, kultura, kuchyně atp. a aby právě na nich, na těchto lokálních atraktivitách a cílech, cestovní ruch stavěl. A to se týká asi každé turistické destinace, včetně českých a maďarských. Geograficky je Maďarsko Česku blízkou zemí. Kulturně je ale jiné, a to i v oblasti gastronomie. Pro obyvatele Česka je proto hodně zajímavé, což ilustruje skutečnost, že jej navštěvuje čím dál víc českých turistů. Je tomu tak i proto, že obdobně jako Česko, i Maďarsko dělá svému cestovnímu ruchu dobrou reklamu. Česko své rozmanitosti a příběhům a Maďarsko termálním lázním, gastronomii a skvělým vínům.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba