Menu

Po propuštění těch pozustali tu politici (raddy královské a panské, doktoři práv, prokurátoři, rychtáři etc.), stěžujíce sobě na nedokonalost práv psaných, že podlé nich ne všecky mezi lidmi se sbíhající rozepře (ačkoli již na statisíce casus1 vypsaných mají) rozhodnuty býti mohou. A tím že jest, že aneb nemohou dokonále mezi lidmi řádu držeti; aneb přidají-li kdy pro vysvětlení práva a skončování pře z svého co, že se to od nerozumných za natahování2 práva převrácení pře pokládá, a odtud i k nim nelíbost i společné různice tím víc rostou. Protož že žádají aneb rady, jak dělati, aneb proti všetečným lidským soudům ochrany. Těm když vystoupiti3 poručeno, šel potaz:4 a tu jaká od které z rad královny přímluva byla, dlouho by připomínati bylo. Protož samo o tom snešení povím, kteréž jim po zavolání jich zase oznámeno. Jmenovitě, aby nová práva na všecky příhody dokonále se trefující sepsána býti mohla, k tomu Její Milost královna že cesty nevidí: protož aby při prvnějších právích a navyklostech zustáno bylo.
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1624

1 případů 2 překrucování 3 odejít 4 konala se porada

Aby při prvnějších právích a navyklostech zustáno bylo

17. 04. 2009

Jak ilustruje doba, byznys není s to donekonečna zaznamenávat meziroční nárůsty. Co se dopravy týče, stěžejním cílem České republiky jako tranzitní země i jako turistické destinace je nedopustit odklonění turistických a přepravních tras ze svého území a nenechat si sebrat zakázky. Trh je limitován a sousední země teď o ně bojují o to víc. Jedním ze strategických cílů dopravní politiky i zahraniční diplomacie České republiky proto je udržet pro své firmy a pro svou zemi rovné podmínky s jejich zahraničními rivaly. Jenom velmi naivní člověk by totiž věřil, že původní členské státy nás chtěly do Evropské unie hlavně proto, aby českým firmám usnadnily přístup na své trhy. Opak je pravdou, což tato doba umocňuje.

Jaromír Kainc, nakladatel Všudybylu


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba