Menu

Povstala i pověst, že všecky rozepře k porovnání přijíti mají: a byla otázka, kdo to konati bude? Odpovědíno, že povolením královny Moudrosti ze všech stavů nejsoudnější vybráni býti mají, jimž se moc dá, aby vyslýchajíce odporných stran, při každé věci smysly rozeznání činili, a co pravějšího jest, vyhlašovali.
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce, l. P. 1623

Aby při každé věci smysly rozeznání činili

04. 04. 2015

Není očekávání, natož společenská objednávka, aby peníze přivážené návštěvníky do Česka pomáhaly rozvíjet výrobu a export, zvyšovat životní úroveň obyvatel, aby umožňovaly víc investovat do výzkumu, vědy a vzdělávání, do bezpečnosti, do vyplácení vyšších starobních a invalidních důchodů, do zvyšování počtu dětí v rodinách, v nichž jeden či oba rodiče pracují. Díky převažující lhostejnosti cestovní ruch zhodnocuje zlomek potenciálu, kterým regiony Čech, Moravy a Slezska disponují. Tomu odpovídá i objem peněz plynoucích díky této univerzální tržní platformě do veřejných rozpočtů. Byť se postavení cestovního ruchu lepší, značná část obyvatel Česka je přesvědčována, že se peníze fasují. Nicméně stále víc lidí si uvědomuje, že v tržním hospodářství se peníze trží. Že práce může být předpokladem je tržit, avšak aby se opravdu tržily, že je třeba práci či její výsledky prodávat. Ostatně řada zkrachovalých fabrik, kde zaměstnanci usilovně pracovali, ale management nechtěl nebo neuměl výsledky jejich práce prodávat, jim dává za pravdu. Proto je mobilní kupní síla zahraničních a domácích hostů, turistů, firemní klientely apod. jedním z faktorů podporujících tržní hospodářství. Avšak jakou má šanci jím být u nás v rozhodnější míře, když politici, legislativci i ekonomičtí guruové České republiky cestovní ruch vyhlašují a „řeší“ jako hlavně cestování a utrácení v Česku vydělaných peněz v zahraničí?
Jaromír Kainc


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001