Menu

Aby návštěva letiště byla zážitkem

27. 12. 2005

Poslední vydání Všudybylu roku 2005 informovalo, že Letiště Praha vstupuje do skupiny velkých evropských letišť (viz www.e-vsudybyl.cz, heslo pro fulltextový vyhledávač: „Letiště Praha do skupiny velkých“). S generální ředitelkou státního podniku Letiště Praha Ing. Hanou Černochovou se potkáváme 28. listopadu, právě v den, kdy se tak stalo. Kdy byl na letišti Praha-Ruzyně (poprvé za jeho existenci) v rámci jednoho kalendářního roku odbaven desetimiliontý cestující.
Vstupujeme do klubu velkých. Letošní rok je opravdu mimořádně úspěšný. Desetimiliontý cestující znamená pro všechna letiště překročení hranice vymezující velká, oproti letištím tzv. malým. Tímto korkem symbolicky završujeme jednu z významných etap práce předchozích i současných zaměstnanců ruzyňského letiště. V dnešní den je proto namístě poděkovat všem, kdo se o to zasloužili. Vstup mezi velká letiště je pro nás závazkem už proto, že i ta konkurenční letiště, která zatím Prahu brala pouze jako dynamicky se rozvíjející destinaci, ji už berou jako rovnocenného soupeře. Uvědomují si, že Praha aspiruje na převzetí části jejich možných klientů.

K dynamice pražského letiště přispívá nárůst low-cost airlies a jejich levná klientela. Je možné odhadnout jakým objemem?
Je třeba vnímat, že fenomén nízkonákladových leteckých společností je jedním z významných zdrojů dynamiky letecké dopravy. Zejména na krátkých letech, což zahrnuje téměř všechny destinace v rámci západní, střední, severní i jižní Evropy. V Praze se podíl nízkonákladových dopravců pohybuje kolem osmnácti procent. To je z pohledu celkového rozvoje číslo jistě významné, avšak zároveň napovídá, že nárůst cestujících není dán jen low-costovou dopravou. Zároveň bych se chtěla ohradit proti vaší zmínce o levné klientele. Low-costová doprava už dnes nereprezentuje pouze málo movitou klientelu. V současné době ji akceptuje řada velmi dobře situovaných klientů, včetně osobností na vyšších příčkách profesně společenského žebříčku, pro něž bylo dříve nutností prokazovat prestiž. Dnes využíváním služeb nízkonákladových dopravců prokazují loajalitu svým firmám a ekonomickou racionalitu, kdy v ceně letenky platí opravdu jen nezbytnou službu – přepravu.

Dynamika pražského letiště těží i z faktu, že stále více českých cestujících, včetně klientů cestovních kanceláří, využívá letecký způsob přepravy. Je možné odhadnout, jaká síla obyvatel Česka ji volí?
Zjišťování státní příslušnosti cestujících je poměrně komplikované. Z hlediska dělení pasažérů na tuzemce a cizince statistika neexistuje. Umíme ale velmi dobře říci, na kterých linkách se pohybují naši cestující. Umíme rozlišovat mezi pravidelnou a nepravidelnou dopravou. Charterová doprava, z drtivé části zajišťovaná domácími přepravci, má výrazně sezonní charakter. Byť si už i naši občané zvykli, že letní dovolená v „koupacích destinacích“ na podzim, v zimě i na počátku jara je něco, co je dostupné a velmi příjemné.

Alfou i omegou rozvoje ruzyňského letiště je limitující kapacita stávající startovací a přistávací dráhy. Kdy bude disponovat paralelní?
Zatím nemáme vážné důvody měnit naše plány a harmonogramy týkající se výstavby a zprovoznění této dráhy. Předpokládáme, že by její výstavba mohla být zahájena v druhé polovině roku 2007 a dokončena v roce 2009. Tyto termíny vychází z racionálního posuzování času, který je potřeba na procesy nezbytné pro zahájení výstavby. Nejvýznamnější je vyhodnocení dopadu výstavby a provozování dráhy na ekologii, což dává možnost vyjadřovat se všem, kdo se cítí dotčeni. Jenom v prvním oslovení je to více než sto padesát okolních obcí. Tento proces je poměrně zdlouhavý. V jeho průběhu chceme přesvědčit okolí, že náš záměr je nejvhodnější a pro životní prostředí nejšetrnější varianta. Součástí našeho přístupu k okolí je finanční podpora projektů v oblasti životního prostředí, protihlukových opatření apod. Letiště Praha investuje do těchto projektů a opatření prostředky v rozsahu zhruba sto milionů korun ročně, tak abychom s okolními obcemi totiž chceme mít vzájemně to nejpříjemnější sousedství. Dalšími etapami výstavby paralelní dráhy jsou územní rozhodnutí a stavební povolení. Všechny tyto procesy potřebují svůj čas, který je dán předpisy. V neposlední řadě pak musíme dokončit výkupy pozemků, což rovněž nemusí být jednoduché. Jsme připraveni nalézt dohodu se všemi majiteli o odkoupení jejich pozemků, anebo o výměně pozemků za jiné pozemky ve stejné kvalitě a lokalitě.

Letiště Praha hraje klíčovou roli v závažných ekonomických souvislostech. Přispívá k sociální stabilitě a zaměstnanosti a funguje i jako motor místní a národní ekonomiky. Výzkum publikovaný mezinárodní společností ACI Europe došel k závěru, že každý milion cestujících, kteří projdou letištěm, pomáhá v národním měřítku vytvořit kolem 2950 pracovních míst; 2000 pracovních míst v rámci regionu anebo 1425 subregio­nálních pracovních příležitostí, přičemž pracovní místa jsou definována jako přímá, nepřímá a indukovaná. Po celkovém dokončení Terminálu 2 na ruzyňském letišti vzniknou další obchodní plochy. Jak řešíte obrovský zájem podnikatelských subjektů působit právě zde?
Zájem o podnikání na letišti je spojen s tím, že terminály letiště Praha-Ruzyně prochází velké množství cestujících. Ti mají vymezený čas, v němž vedle čekání mohou nakupovat a konzumovat. Vzhledem k tomu, že chceme, aby všechny kroky, které státní podnik Letiště Praha dělá, byly jednoznačně transparentní a aby Letiště Praha v rámci všech obchodních vztahů získávalo nejlepší služby za nejvýhodnější a nejkorektnější ceny, bylo rozhodnuto, že i výběr nájemců nebytových prostor – zejména komerčních ploch pro obchody, stravování a poskytování dalších služeb – budeme dělat přes výběrová řízení tak, aby možnost podat svou nabídku měli úplně všichni. Podmínky výběrových řízení jsou postaveny na posouzení podnikatelského záměru a výše ceny. Realizací podnikatelských záměrů v námi pronajímaných prostorách chceme pro letiště získat nejatraktivnější nabídky zboží, služeb a nejlepší způsob jejich nabízení. Kreativnost, která v českém národu určitě je, chceme stimulovat touto cestou, protože kvalitní podnikatelské záměry budou nájemcům umožňovat nabídnout pro nás zajímavou cenu za pronájmy. Chceme, aby letiště bylo originální a zajímavé. Aby už samotná návštěva ruzyňského letiště byla zážitkem, který bude v pozitivním slova smyslu jiný než návštěva jiného letiště.

Nejen prací je člověk živ. Paní ředitelko, kamarádi mi říkali, že hrajete velmi dobře a ráda golf.
Obávám se, že to platilo v minulém čase. Má energie je teď hodně koncentrována na Letiště Praha. Dá se říci, že jím trávím téměř veškerý čas. Letos jsem golf hodně, hodně zanedbávala a hodně mi chyběl. Jedno z mých novoročních předsevzetí bude, udělat si na něj v roce 2006 více času a zapracovat na handicapu, aby šel dolů.

www.prg.aero

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

easyfm