Menu

A tlumočník můj, tlumočníkem se ode mne bez mé vůle udělav, v tato slova řeč začal: „Nejjasnější světa královno, přestkvělý Boží paprslku, Moudrosti velebná, tento teď, kteréhož sme před důstojnost oblíčeje tvého přivedli, mládenec, dostav štěstím jakýmsi od Osuda (rejenta tvé Milosti) dovolení, aby všecky stavy a řády přeslavného tohoto království světa, v kterémž tebe nejvyšší Bůh na místě svém, aby1 v něm všecko prozřetedlností svou od končin až do končin jeho řídila, postavil, projíti a shlédnouti mohl, od nás teď, kteříž sme podlé prozřetedlnosti vůle tvé takovým za průvodčí nařízeni, skrze všecky stavy proveden jest. Avšak (což s pokorou a bolestí před tebou vyznáváme) vší naší upřímnou a věrnou prací toho sme při něm dovesti nemohli, aby sobě jistý řád2 oblíbě, pokojně se v něm usadil a jeden z věrných, poslušných, stálých vlasti této veřejné obyvatelů byl: nýbrž vždycky a při všem nám teskní, všecko sobě nechutná a po čemsi jiném neobyčejném dychtí. Protož my jeho divoké žádosti zadosti učiniti, ani ji vyrozuměti nemohouc, před tvou teď velebnou jasnost jej stavíme a prozřetedlnosti tvé, co se s nim učiniti vidí, poroučíme.“

Aby jeden z věrných, poslušných, stálých vlasti této veřejné obyvatelů byl

23. 01. 2006


Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1624


1 abys 2 nějaký stav


Národohospodářská doktrína 90. let minulého století, hlásající: „Cestovní ruch si pomůže sám“, ve mně vyvolává vzpomínku na gag parodující jinou, zato však obdobně tragikomickou situaci let osmdesátých. Před rokem 1983 jsem šéfoval Folk & Country scénu Zahradního Města, na níž hostovalo divadlo Sklep s hrou, ve které se za zády vrchnosti z udeptané mlčící masy pozvedl hrdina a s teatrálně trčící pěstí, a la scéna z filmu „Anna proletářka“, pronesl: „My do vás také, paní!“ a ihned zase stydlivě splynul s davem. Pokud si položíme otázku, kdo za postavení cestovního ruchu v Česku může, je nasnadě odpověď: my, protože si jej takové, jaké bylo, je a bude zasloužíme. Hlavní příčinou předchozích podceňování (a tomu odpovídajících přínosů cestovního ruchu, a to nejen v oblastech zaměstnanosti a zahraničního obchodu) bylo mizivé povědomí o jeho možnostech (co by konkrétnímu člověku, který v něm nepracuje, vládám i politickým stranám mohl přinášet) a od něj se odvíjející míra absence očekávání. Říká se, že ryba smrdí od hlavy, a tenhle léty kumulovaný odér asi hned tak nevyvane.

Jaromír Kainc,
nakladatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001