Menu

Aby Česká republika maximálně využila olympijskou kandidaturu

20. 05. 2007

Rozhovor s jednatelem společnosti Guarant International Ing. Karlem Procházkou jsem zahájil tématem, kterým v tomto vydání Všudybylu končím téměř všechna interview, a to naší kandidaturou na pořádání letních olympijských her. Proč? Protože Guarant International patří k iniciátorům tohoto záměru.
Každá významná akce, např. pořádání letních olympijských her, byť „jen“ kandidatura na ně, přispívá k prosazování dané destinace, což je při nadnárodních výběrových řízeních pro firmy organizující kongresy značné plus. Olympijské hry jsou de facto nejsledovanější akcí na světě a pro každou destinaci jsou vrcholem toho, co by v ní mohlo být konáno. Myšlenku kandidovat jsme začali podporovat po roce 2003 poté, co jsme v Praze pro Český olympijský výbor a Mezinárodní olympijský výbor organizovali zasedání, na němž byla vybírána destinace pro zimní olympijské hry v roce 2010. Tehdy vyhrál Vancouver. Seznámili jsme se tak s organizační stránkou a získali mnoho informací k tomu, co příprava kandidatury obnáší. Když ji Praha začala zvažovat, okamžitě jsme tuto myšlenku vzali za svou a stali se spoluzakladateli občanského sdružení na podporu získání letních olympijských her do Prahy. Nedávno pak pražské zastupitelstvo rozhodlo, že Praha bude kandidovat na pořádání letních olympijských her v roce 2016. Začaly se vytvářet konkrétní organizační struktury potřebné pro podání kandidatury atd. Olympijská kandidatura tak bude výrazně akcelerovat kongresový byznys v České republice. Jedním ze stěžejních aspektů kandidatury totiž je, že země, která se uchází o pořádání olympijských her, musí prokázat zkušenosti s pořádáním velkých mezinárodních akcí. Prvním krokem ale je přivádět je na své území. Uvažujeme proto, jak by stát a Praha mohly získávání velkých akcí podpořit. Náměty diskutujeme na úrovni města a obecně prospěšné společnosti, kterou hl. m. Praha založilo. Cílem je získat nejen co nejvíce sportovních akcí, ale i kongresů, mezinárodních událostí apod. Mj. začátkem července letíme do Chicaga, abychom tam jednali o tom, zda by se v Praze mohl konat konvent Lions Clubs International, který je jako jediná nevládní organizace členem Organizace spojených národů. Nebyla by to klasická konference, ale velká dvoutýdenní událost. Praha totiž na svém seznamu musí mít co nejvíce velkých realizovaných akcí a splnit tak jedno z kritérií pro přidělení pořadatelství olympijských her. Toho aspektu chceme využít k nastartování systémové podpory získávání velkých mezinárodních setkání pro Českou republiku.

Ale kolik směrodatných lidí má ponětí, co olympijská kandidatura obnáší?
Aby představitelé státu a samospráv, kteří mají do kandidatury co mluvit, byli v obraze (protože to nelze nechat pouze na komerčních subjektech), připravujeme na konec června spolu s partnery mezinárodní konferenci, která se bude zabývat přínosy olympijské kandidatury pro pořadatelskou destinaci. Jako řečníky jsme pozvali zástupce měst, která kandidovala (i když třeba nezvítězila), aby řekli, co kandidatura pro jejich destinaci znamenala. V současnosti se debata hodně točí kolem financí a kolem toho,zda olympiáda v Praze bude nebo nebude přínosem. K vlastnímu pořádání olympijských her je však strašně daleko. Dnes je rozumné debatovat o tom, co České republice a Praze přinese „pouze“ kandidatura. Zároveň jsme oslovili organizační výbor olympijských her v Londýně, zdali by byli ochotni k nám vyslat někoho, kdo by na dané téma pohovořil z pohledu člena týmu, který úspěšně prošel kandidaturou. Konference by mohla přinést řadu podnětů k tomu, aby Praha a Česká republika mohly olympijskou kandidaturu maximálně využít ve svůj prospěch.

Nedávno jsem se zúčastnil představení projektu „Prezentace České republiky a Prahy jako ideální destinace kongresové turistiky“, na němž se podílely CzechTourism, Kongresové centrum Praha, Pražská asociace kongresové turistiky a členské firmy International Convention and Congress Association, tedy i Guarant International.
Tato kampaň je jednou z významných iniciativ na podporu zahraničního obchodu – incomingových aktivit – prosazující destinace Českou republiku a Prahu na světové mapě vyhledávaných míst pro pořádání kongresů a konferencí. Snad každý, byť jen lehce poučený, po šestnácti letech, co se u nás tento byznys začal rozvíjet ví, že kongresy do Česka samy od sebe nepřijdou. Že je třeba o ně soupeřit na zdrojových trzích a být hodně, hodně aktivní, aby Česká republika proti zbytku světa obstála. Každá rozumná firma, která se na kongresovém a incentivním trhu pohybuje, se proto snaží pro svou destinaci zajistit co nejlepší výchozí postavení. A to bez součinnosti s představiteli státu a samospráv kongresových metropolí jde těžko. Guarant International má proto zájem, aby podpora městských a krajských zastupitelstev i státu při získávání kongresů byla srovnatelná s tou, které se těší vyspělé konkurenční kongresové destinace. Smyslem je, aby i česká města měla v tendrech na přidělování kongresů co největší šanci stát se jejich hostiteli a dostat na svá území směrodatnou a vysoce solventní klientelu kongresových turistů.

Místy konání konferencí a kongresů v České republice bývají mimo Prahu zejména univerzitní města.
Záleží na podmínkách a tématech, ke kterému z mimopražských regionů se vztahují. Konference o několika stech účastnících se mimo Prahu běžně pořádají. Velké kongresy zatím téměř všechny v Praze. Pokud to jen trochu lze, seznamujeme pořadatele konferenčních, kongresových a dalších akcí s možnostmi i v ostatních regionech České republiky.

Guarant International má na svém kontě úspěšné zajištění v Česku nejprestižnějších, médii a veřejností nejsledovanějších kongresových akcí, mj. i Výročního kongresu Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové Banky v roce 2000. Tím ale Guarant International své působení v organizování kongresů nezavršil. Naopak, využili jste mezinárodní prestiže realizovaných událostí k nebývalé akceleraci a propagaci svých schopností. Ostatně díky počtu účastníků zajišťovaných akcí v rámci Evropy byl Guarant International oficiálně vyhlášen třetím největším kongresovým organizátorem na starém kontinentu. To je pro vás rovněž dobrá vizitka.
Určitě. Kongresový byznys je postaven na lidech, na jejich schopnostech a firemním know-how. Aby někdo mohl takovouto vizitku získat, je pro něj klíčové mít vysoce kvalitní tým pracovníků a vysoce schopné a spolehlivé partnery.Velké prestižní kongresy po světě cirkulují, a na místo, kde se již někdy konaly, se vracívají až po hodně dlouhé době, třeba po dvanácti letech. Hlavně z tohoto důvodu dnes organizujeme kongresy a konference i v zahraničí. V Dánsku, nedávno v Maďarsku, připravujeme je v Portugalsku, Turecku. Založili jsme dceřinou společnost v Ruské federaci, kde se snažíme dělat velké mezinárodní akce a zároveň je získávat z místních zdrojů. Abychom umocnili své síly, založili jsme 24. října 2006 spolu se švýcarskou společností MCI joint venture MCI Prague. Jeho posláním je zapojit Guarant International daleko více do globální spolupráce s tímto celosvětově etablovaným, renomovaným subjektem, už proto, že naším prvořadým úkolem je získávat maximum akcí do České republiky. Bez mezinárodní podpory a v rámci svých joint venturových účastí v mezinárodních tendrech bychom měli daleko menší šance na úspěch.


www.guarant.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka