Menu

Nebo stolice ty, jakž sem řekl, po krajích stály, maličko ji posmekna, hned se zvrátila: a který se předtím dul, letěl dolů. A byly jaks na obrtlících strojené, jak se ji kde dobře dotekl, vrtla sebou a sedící se octl na zemi: čím která vyšší byla, tím snáz bylo zaklátiti jí a vypadnouti z ní. A nalezl sem tu velikou jedněch k druhým nepřízeň, závistivé na sebe vzhlédání, jedněch od druhých z stolic vysazování, regimentů vydírání1, korun srážení, titulů sobě vespolek smazování: takže tu jen se měnilo vždycky, jeden lezl na stolici, druhý z ní bud lezl aneb po hlavě letěl.
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1624

1 násilné odnímání vlády

A nalezl sem tu velikou jedněch k druhým nepřízeň, závistivé na sebe vzhlédání

17. 05. 2009

Významnou roli v oblasti MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions/Events) mají stát, územní samosprávy, městská zastupitelstva. Nezřídka stěžejní. Jde hlavně o to, aby daná MICE a turistická metropole, resp. destinace, vystupovaly kompaktně. Aby představitelé státu a samospráv realizovaly dlou­hodobou vizi prosazovat svoji kongresovou destinaci doma i v zahraničí. Ostatně ani jiné stěžejní mezinárodní obchodní kontrakty, mají-li obstát ve výběrových řízeních, se neobejdou bez podpory státu. Téměř vždy jsou během na dlouhou trať. O místě konání lukrativních kongresů a ostatních MICE akcí se totiž rozhoduje řadu let dopředu. Čím větší podporu má MICE od místních až po nejvyšší správní orgány, tím větší je šance do dané země je dostat, aby pak celé její národní hospodářství z nich mohlo těžit. Nejde o prkotinu, ale o každoroční inkaso v řádu miliard eur. A jak je tomu v Česku? To už téměř před čtyřmi sty lety charakterizoval Komenský: „A nalezl sem tu velikou jedněch k druhým nepřízeň …“

Jaromír Kainc
nakladatel Všudybylu


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba