Menu

Vtom vidím, že se někteří z těch uškvařených sstupují; a já nastavě uší, slyším, že nedaření svého příčin mezi sebou vyhledávají.
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L. P. 1623

A já nastavě uší, slyším, že nedaření svého příčin mezi sebou vyhledávají

07. 05. 2013

MICE – meetings, incentives, congresses & exhibitions industry – přivádí do zemí i na paluby námořních lodí solventní spotřebitele. Díky kongresům a konferencím i velké skupiny vlivných osobností, expertů a investorů rozmanitých profesí, oborů a oblastí. Výdaje organizátorů a útraty účastníků MICE akcí přímo i zprostředkovaně zvyšují zisky firem, kupní sílu obyvatelstva hostitelských zemí a ruku v ruce s tím příjmy do veřejných rozpočtů. Je tedy pochopitelné, proč se vrcholní představitelé řady států a samospráv i vysocí úředníci kvůli tomu, aby jejich země a města uspěly v kandidaturách na lukrativní akce MICE, osobně angažují v mezinárodním konkurenčním boji. Naopak, je nepochopitelné pokud tak čeští nečiní a energii nanejvýš vynakládají na zdůvodňování, proč to nejde. Jako by jim nedocházelo, že průmysl cestovního ruchu (obdobě jako další průmysly), není (stejně jako např. automobilový nebo letecký) o ježdění či létání si někam, ale o tvorbě zisku a pracovních míst. Avšak na rozdíl od automobilového a dalších průmyslů, které k tomu, aby nezkrachovaly, potřebují součinnost a přízeň trhů (ať domácího či v rámci exportu zahraničních), je cestovní ruch sám sobě tržní platformou, jež i do Česka přivádí obrovskou kupní sílu a vytváří prostor pro odbyt takřka všeho, za co lze tržit peníze. Tedy i produkce automobilek. Avšak o podpoře v rámci zahraniční obchodní politiky, natož takové, jaké se od české vlády, krajských a městských samospráv dostává filiálkám cizích automobilek a dalším zahraničním tzv. strategickým investorům prostřednictvím vládních intervencí, motivačních pobídek, daňových prázdnin atd., si meetings, incentives, congresses & exhibitions industry v Česku může nechat pouze zdát. A státní pokladna? Ta si zase může nechat zdát o milionech eur, které díky tomuto občasnému nepochopení musí organizátoři a účastníci MICE akcí utrácet v jiných, českému národnímu hospodářství konkurujících destinacích.

Jaromír Kainc


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba