Menu

A A A radiotaxi hodlá přesedlat na CNG

10. 07. 2009

A A A radiotaxi si záhy vybudovalo a už bezmála dvacátý rok drží image jedné z nejsolidnějších evropských taxislužeb. Ilustruje to i extrémně nízká míra reklamací. O renomé A A A radiotaxi svědčí nejen to, že má mezi pražskými drožkáři řadu epigonů, ale i to, že se její luxusně vybavené žluté Superby staly součástí koloritu moderního Letiště Praha Ruzyně. S jednatelem společnosti A A A radiotaxi s.r.o. panem Jiřím Kvasničkou se potkáváme 1. června 2009 v době, kdy jsem začal pracovat na leteckém Všudybylu.
Pane Kvasničko, jaký je čtvrtý rok „áček“ na Letišti Praha?
Co se týče prvních měsíců letošního roku, máme za sebou krušnou zimu. Manažeři podnikatelských subjektů totiž houfně opouštěli paluby letadel a stěhovali se k počítačům, aby veškeré záležitosti vyřizovali přes skype a prostřednictvím telekonferencí. Tuto zimu se opravdu málo létalo, a tento pokles (cca 20%) jsme zaznamenali i my. Naštěstí přišlo oteplení a situace, co se týče pasažérů leteckých společností a letištní klientely, se vrací do zaběhnutých kolejí.

Jsou s vámi spokojeni?
Zřejmě ano. Domnívám se tak i proto, že za uplynulé tři roky s námi Správa Letiště Praha nemusela řešit žádnou jejich stížnost. A v rámci celé Prahy? Na sto dvacet tisíc objednávek měsíčně připadá deset až patnáct připomínek k provozu. Tedy reklamace ve zlomcích promile. Navíc zpravidla o tom, že se klienti ohrazují proti – podle jejich mínění – nevhodně zvolené trase dopravně kolabující Prahou.

Ve vašich vozech jsou k dispozici firemní časopisy „In Taxi“.
Jsme jediní, kteří v Praze vydávají časopis věnovaný taxislužbě. Je to maloformátový (A5), dvojjazyčný, v angličtině a češtině kvalitně zpracovaný dvouměsíčník. Obsahuje užitečné informace o Praze a České republice, inzerci uměleckých a zábavních programů, služeb a spotřebního zboží určenou zahraničním i tuzemským návštěvníkům Prahy a Pražanům, přehled kulturních, sportovních akcí a povšechného pražského života. Samozřejmě je v něm i dvoustrana o nás, jejímž prostřednictvím měsíc co měsíc přes sto tisíc pasažérů našich taxíků můžeme informovat o službách A A A radiotaxi.
Před dvěma roky jste koupil CEDAZ…
Ano. V té době se jeho někdejší majitel rozhodl ukončit podnikání. Širší záběr, byť pod křídly jiné značky, je určitě krok správným směrem. Díky němu na pražském letišti nabízíme vedle taxislužby i minibusovou dopravu a pravidelnou přepravu z ruzyňského letiště do centra Prahy, do ulice v Celnici. Tuto linku v půlhodinových intervalech provozujeme čtyřmi autobusy. Vytvořili jsme společný dispečink A A A radiotaxi a CEDAZu a začali dělat společný marketing, což se ukázalo jako prospěšné.
V současné době vedeme jednání s dodavateli vozidel. Naším záměrem je provozovat na letišti ekologické vozy na CNG a na to navázat i obměnou vozového parku jezdícího pod naším dispečinkem v celé Praze. Rád bych, aby na zemní plyn jezdila většina vozů u „áček“. Tomuto podřizujeme i jednání o možnosti vytvořit ekologickým vozům na CNG zázemí s čerpací stanicí ve vlastnictví našeho dispečinku. Výrobci automobilů ekologickým aspektům přikládají velkou důležitost. Od podzimu letošního roku by tak měly být na českém trhu k dispozici minimálně dva typy vozů přijatelné pro naše potřeby. Tedy aby měly na jedno natankování dojezd nejméně tři sta kilometrů a mohly i do lokalit, kde nejsou čerpací stanice se zemním plynem. To se snad s výrobci, s nimiž jednám, podaří vyřešit.

Když už jste zmínil nové taxi vozy, proč se v kontinentální Evropě neuplatňuje podobný koncept taxi vozů jako v Londýně?
Protože je zákazník nezaplatí. V Londýně je londýnský taxík tradicí. Tento typ vozu se ale v regulérním taxi provozu neobjevil nikde jinde v Evropě. V klasickém londýnském taxíku se kufry ukládají do prostoru vedle řidiče, protože nemá automobilový kufr. V okamžiku, kdy se jede na dovolenou ve třech a více lidech, to už může být při cestě na letiště problém. V Londýně bylo vypsáno referendum. Londýňané se v něm vyjádřili, že klasický londýnský taxík chtějí, přestože je tento typ vozu nejdražší. Samozřejmě, že i v Londýně funguje taxislužba, která je provozována obdobnými vozy jako v kontinentální Evropě.

Limitujícím aspektem vašeho řemesla je průjezdnost Prahy. Pražská doprava kolabuje už nejen v ranní a odpolední špičce, ale takřka permanentně.
Už minimálně deset let se snažím, aby se v Praze a dalších městech České republiky, obdobně jako je tomu v některých evropských metropolích, dalo jezdit v pruzích vyhrazených pro taxislužbu. Ty jsou většinou společné i pro městskou hromadnou dopravu – autobusy, trolejbusy či tramvaje. Po velkém úsilí se to s Magistrátem hl.m. Prahy podařilo vyjednat. Od 1. ledna tohoto roku začala platit magistrátní vyhláška, jak mají vypadat a být vybavena vozidla na taxistanovištích. Mají mít žlutou barvu, stáří do osmi let a klimatizaci. Vozy taxi, které magistrátní vyhlášku splňují, do těchto (do té doby autobusových) pruhů (o tramvajových pásech budeme ještě jednat) mohou se zákazníky, což je velké zrychlení. V současné době je takto provozováno zhruba dvanáct tras.

Pod vaším dispečinkem A A A radiotaxi je z celkově dvanácti set taxi vozů nažlucených asi sedm set.
Žlucení dál pokračuje, takže zákazník má velký výběr vozového parku. Od září tohoto roku řidiči jezdící v barvách dispečinku AAA radiotaxi nebudou nabízet přepravu za jednotnou cenu, ale taxy budou odstupňovány podle stáří a typu automobilu. Rozpětí by mělo činit cca 8 Kč na kilometr.

Renomé dispečinku A A A radiotaxi je tak velké, že na něm parazitují konkurenční taxikáři.
A patří mezi ně i tzv. „devadesátikorunoví taxikáři“, kteří nerespektují cenový výměr Magistrátu hl.m. Prahy a jezdí až za 99 Kč za kilometr. U Obchodního soudu si nechali zaregistrovat firmu s názvem A A A taxi s.r.o., mají jím polepené vozy a nabízejí služby v turisticky atraktivních částech Prahy. Denně tak řešíme dvě až pět stížností cizinců, kteří se na nás obracejí kvůli citelnému předražení touto firmou. Pražany, ty před jejími praktikami stačí upozornit rozhlasem nebo inzerátem. Ale zahraniční návštěvníci Prahy, kteří ve svých bedekrech dostávají informaci, že mají používat A A A radiotaxi s.r.o., nejsou s to rozlišovat. Pro ně jsou směrodatná tři áčka. Tyto praktiky výrazně poškozují celý trh. Tedy nejen naši firmu, ale i pověst Prahy, a s tím i její hospodářské zájmy, neboť odrazují zahraniční spotřebitele od pobytů a nákupů na jejím území.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba