Menu

906 tisíc přenocování z Česka

13. 04. 2014

Německá centrála cestovního ruchu

Česko patří k důležitým
zdrojovým trhům pro německý incoming. Od ledna do prosince 2013 bylo v tamních ubytovacích zařízeních s deseti a více lůžky zaznamenáno 906 tisíc přenocování hostů z Česka. To odpovídá meziročnímu nárůstu v hodnotě 5,5 %. Dovolenkáři tvoří 57 %, dalších 30 % se do Německa vydává z pracovních důvodů a 13 % kvůli návštěvě příbuzných a známých. K nejoblíbenějším cílům českých turistů patří Bavorsko (téměř 31 % všech přenocování), dále pak Bádensko-Württembersko (13,5 % přenocování) a Severní Porýní Vestfálsko (téměř 10 % přenocování). Mezi městy je na prvním místě Berlín s 79 419 přeno­cováními, následován Mnichovem (41 554 přeno­cování) a Frankfurtem nad Mohanem (26 111 přeno­cování).Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba