Menu

90 let Hotelové školy Mariánské Lázně

05. 11. 2018

Hotelová škola v Mariánských Lázních měla po dlouhá léta v Československu výsadní postavení, a to i poté, kdy v roce 1948 vznikla Hotelové škola v Piešťanech. Její historie se datuje od 17. září 1928, kdy byla zahájena výuka na Gastgewerbe und Hotelfachschule. Studium trvalo 3 roky a vyučovalo se 24 předmětů. V této podobě existovala do roku 1945. Počátky jejího současného konceptu se vztahují i ku Praze, kde byla v roce 1941 otevřena Odborná škola hostinská a hotelová. Ta byla po 2. světové válce přenesena do Mariánských Lázní. Nově vzniklá Státní odborná hotelová a hostinská škola byla otevřena 4. března 1946 a jejím ředitelem byl až do roku 1974 Rudolf Horák. V roce 1955 byla změněna z dvouleté odborné na čtyřletou střední školu s maturitou. Studenti na ni přicházeli ze základních škol. Od roku 1965 byli ke studiu přijímáni vyučení žáci, a to přímo do druhého ročníku. V následujících letech bylo vzdělávání obohaceno o externí studium pro uchazeče z praxe. Tento model se později modifikoval na studium při zaměstnání a nakonec na dálkové studium, které bylo v roce 1996 zrušeno. V roce 1974 na místo ředitele nastupuje Rudolf Kopek, aby školu vedl až do roku 1981, kdy se ředitelem stává Roman Divíšek a dochází k další organizační změně, protože byl zformován nový obor – provoz hotelů a společného stravování. Opět byli ke studiu přijímáni pouze žáci základních škol. V roce 1991 se ředitelem stal Jiří Chum. Tento rok přináší novou koncepci studia – pětiletý dvoustupňový model, jehož první stupeň končí ve třetím ročníku závěrečnými zkouškami a druhý maturitní zkouškou v ročníku pátém. Od roku 1995 se škola vrátila ke čtyřletému modelu studia. V současné době na ní studuje na čtyři sta žáků, o jejichž vzdělání pečuje čtyřicetičlenný pedagogický sbor. Hotelová škola v Mariánských Lázních si udržuje své tradičně prestižní postavení, jež se nezakládá pouze na její historii a úctyhodném věku, ale i na kvalitním a moderním přístupu ke vzdělávání mladých gastronomů.

20. října v Mariánských Lázních proběhly oslavy devadesátého výročí existence Hotelové školy Mariánské Lázně. Při té příležitosti jsem jejího ředitele Ing. Jiřího Chuma požádal o krátké vyjádření.
Dnes se tu sešla spousta absolventů školy a pedagogů, které jsme při této příležitosti ocenili. Hotelová škola má nejen úspěšnou historii, ale i současnost. Rád bych zmínil, že i díky praxi, které se žákům školy dostává u našich partnerů. Jedním nejvýznačnějších, s nímž dlouhodobě spolupracujeme, je akciová společnost Léčebné lázně Mariánské Lázně. V roce 1991 jsme tu založili první sommeliérský klub na území Česka. Po dohodě s Vinohradnickou unií, v té době nejvyšší vinařskou institucí, jsme začali pořádat prezentace a semináře, na nichž vína prezentovaly už stovky vinařství, včetně zahraničních, a dovozci vín. Pan inženýr Babka, který je spoluzakladatelem sommeliérského klubu, se věnuje i barmanství a zbožíznalectví v oblasti destilátů a doutníků, jejichž prezentace tu děláme dodnes.

Nositele Řádu svatého Vavřince pana Františka Škurka jsem se zeptal na jeho vztah k Hotelové škole Mariánské Lázně.
To se ani slovy nedá popsat. Padesát let jsem tu učil. Předtím jsem pracoval v Japonsku, v Kanadě, ve Španělsku, v Německu a Rusku. V Mariánkách jsem pracoval v hotelu Esplanade a Golfu. No a Řád svatého Vavřince jsem v roce 2008 obdržel jako devátý v republice.Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 01/2019
01/2019 číst aktuální číslo
Restaurace Novoměstský pivovar
Czech specials