Menu

,,Museum v přírodě jest žijícím organismem… kde se konají lidové slavnosti a zvyky, kde prostě všechen po předcích zděděný… život se trvale udržuje a kde bude zhuštěno vše, co dovede evokovat zanikající obraz venkovského života.“
Bohumír Jaroněk

85. narozeniny Valašského muzea v přírodě

31. 03. 2010

Slovy jednoho z jeho zakladatelů, Bohumíra Jaroňka, vás chceme pozvat do nejstaršího a největšího muzea v přírodě ve střední Evropě, které najdete na Valašsku v Rožnově pod Radhoštěm. Bylo to v dubnu 1925, kdy bratři Jaroňkové začali rozebírat na tehdejším dřevěném rožnovském náměstí radnici a Billův dům z 18. století a už v červenci stály spolu s několika drobnými stavbami na mýtině lázeňského parku – Hájnici, kde se při příležitosti prvních národopisných slavností Valašský rok sešlo deset tisíc lidí. Dnes by ovšem bratři Jaroňkové Valašské muzeum v přírodě nepoznali. Původních několik objektů se rozrostlo v Dřevěné městečko, kam přibyl hostinec U Vašků, fojtství, sýpky, kostel a další stavby. Na nedaleké Petřkově stráni vyrostla Valašská dědina s hospodářskými usedlostmi, salašnickými stavbami, kovárnou, zvonicí, větrným mlýnem a zahrádkami, ale i školou a hospodou s kupeckým krámem. V 80. letech byl vybudován třetí areál, Mlýnská dolina, kde jsou převážně technické stavby na vodní pohon i s jejich zařízením, která jsou v provozu – hamr, kovárna, valcha, mlýn, pila a ručně poháněná olejna z 18. století. V roce 1995 připadly muzeu ještě Pustevny, soubor secesních objektů slovenského architekta Dušana Sámo Jurkoviče. Jejich součástí je restaurace Libušín, vyzdobená freskami a sgrafity dle návrhů Mikoláše Alše, kde se vaří typická valašská jídla, jako třeba kontrabáš, a pravděpodobně nejstarší turistická ubytovna v českých zemích Maměnka je dnes, aspoň podle ředitele muzea Vítězslava Koukala, nejkrásnějším hotelem v Evropě. Zakladatelé muzea by byli určitě mile překvapeni, nakolik se naplnila i jejich toužebná idea, aby bylo muzeum žijícím organizmem. Na stráních Valašské dědiny se pasou ovce, původní valašské plemeno. Chovají tu drůbež, krávy, koně, kozy, dokonce i oslíka, který sice nepatří k původnímu hospodářskému zvířectvu, ale o Vánocích by se bez něho neobešel „Živý Betlém“. V Dřevěném městečku se od zimy do zimy stále něco děje. Pořádají se zvykoslovné programy, řemeslnické trhy, folklorní přehlídky a festivaly.
V programové nabídce letošního jubilejního Valašského roku 2010 je připraveno přibližně šedesát kulturních pořadů: zvykoslovné (Masopust, Velikonoce, Anenská pouť, Jarmark, Vánoce) tematické (Hejův nožík, Pekařská sobota, Dny řemesel a setkání kovářů), pořady představující muzejní areály (Lázeňský výlet, Za robotú na dědinu, Výlet do Mlýnské doliny) a samozřejmě velké folklorní festivaly (Rožnovská valaška, Romská píseň a Jánošíkův dukát). Masopust je už za námi, ale možná byste ještě stačili Valašské Velikonoce. Na jarmarku lidových výrobců uvidíte zdobení kraslic a splétání tatarů, folklorní soubory budou předvádět tradiční velikonoční zvykosloví, od rapačování, spojeného s obřady Zeleného čtvrtku, až po pondělní pomlázku, a bude se tu péct tradiční obřadní pečivo: jidáše, mazance – symbol slunce a beránci, symbol Kristovy nevinnosti.
Přejeme všem návštěvníkům Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm mnoho pěkných zážitků na pořadech jubilejního Valašského roku 2010.
Vlasta Cibulová

Folklorní sdružení ČR
Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1
tel.: 234 621 218, fax: 224 214 647
e-mail: foscr@sdam.czAktuality
Jazykové verze

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Dallmayr
PF 2021 CzechSpecials