Menu

65. výročí navázání diplomatických vztahů

27. 10. 2014

Vietnam je atraktivní zemí s obrovskými zdroji nerostného bohatství, oplývající přírodními krásami a atraktivitami cestovního ruchu. S velvyslancem Vietnamské socialistické republiky v České republice Jeho Excelencí panem Truong Manh Sonem se potkáváme v Praze na prahu letních prázdnin roku 2014.
Pane velvyslanče, vzhledem k čím dál oblíbenějším poznávacím a pobytovým zájezdům objevují čeští turisté krásy a bohatství přírody, starobylé kultury i současný život vaší země.
Ano, přátelství mezi Vietnamem a Českem roste v řadě oblastí, včetně ekonomiky, kultury, vzdělávání, diplomacie a politiky. Ilustruje to i skutečnost, že se Vietnam a Česká republika připravují na oslavy 65. výročí navázání vzájemných diplomatických vztahů. A roste i naše obchodní výměna: podle údajů Českého statistického úřadu její obrat v roce 2013 činil 540 milionů dolarů. Očekává se, že letos dosáhne víc než dvacetiprocentního meziročního nárůstu. Existuje mnoho příkladů naší úspěšné spolupráce v oblastech průmyslu, vědy a techniky, zdravotnictví či školství. Pro obě země by proto bylo prospěšné, aby tento trend kopíroval i cestovní ruch. Bezprostřední poznávání země a každodenního života v ní totiž výrazně napomáhá k odbourávání lichých představ. Vážíme si proto skutečnosti, že Vietnam každoročně navštíví stovky českých turistů. Oceňují naše památky, úroveň ubytování a dalších služeb, atraktivní nabídku volnočasových aktivit i vstřícný a kvalitní servis. Krásy naší země i tato péče pak jsou důvodem opakovaných návštěv spokojených turistů. A protože cestovní ruch není jednosměrnou ulicí, mnoho našich ekonomicky dobře situovaných cestovatelů touží, vedle Paříže, Berlína, Vídně, Amsterdamu, Londýna, Moskvy, Petrohradu a dalších evropských metropolí, kam běžně vyjíždějí, navštívit i srdce Evropy – Prahu. Potenciál cestovního ruchu totiž skýtá velký prostor pro hospodářský růst ve vaší i mojí zemi. Je schopen iniciovat i sám vytvářet další a další podnikatelské příležitosti a pracovní místa v rozmanitých sférách činností. Tedy přinášet radost nejen samotným cestovatelům.

Vietnam leží v pro nás Středoevropany atraktivním subtropickém a tropickém pásmu.
Což výrazně ovlivňuje ráz klimatu naší země. Máme velký počet slunečných dnů. Disponujeme více než třemi tisíci kilometry východního pobřeží s plážemi skýtajícími úžasnou rozmanitost. Jsou vyhledávány turisty z celého světa. Ha Long Bay, Sam Son, Cua Lo, Chan, Hoi An, Nha Trang, Mui Ne, Vung Tau, Phu Quoc a další. Halong Bay je zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO jako přírodní div světa. Území Vietnamu spadá do oblasti jižní a jihovýchodní asijské kultury, avšak je nositelem svébytné totožnosti. Tu přijíždějí objevovat návštěvníci z mnoha částí světa. Obyvatelé Vietnamu jsou přátelští a pohostinní. Jejich populace čítá přes devadesát milionů osob a jejich poptávka po poznávání dalších kultur a zemí je obrovská. A že mají rádi Českou republiku? To především proto, že řada z nich nebo jejich příbuzných se v Československu či Česku vyučila nebo tu vystudovala.

Pane velvyslanče, co podle vás nejvíc brání širší obchodní výměně mezi našimi zeměmi v oblasti cestovního ruchu?
Hlavní překážky jsou dvě: zeměpisná vzdálenost, asi tak na půl cesty kolem světa, umocněná dvou- až pětihodinovými čekacími dobami v odletových halách na „návazné“ lety. Ti, kdo v současnosti chtějí letět z Česka do Vietnamu a opačně, musejí absolvovat patnácti- až sedmnáctihodinovou cestu s přestupy ve Francii, Německu, Nizozemsku nebo Rusku. Další překážkou je vízová povinnost. Nicméně věřím, že se blýská na lepší časy. Nedávno v Hanoji zasedala Mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci Vietnam – Česká republika. Obě strany se shodly na podpoře posilování spolupráce i v oblasti cestovního ruchu. Je ale před námi ještě dlouhá cesta vyžadující hodně úsilí a odhodlání na obou stranách, včetně agilnějšího zapojení našich státních agentur pro cestovní ruch. V rámci akcí k 65. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Českou republikou a Vietnamem v roce 2015 tak bude naše velvyslanectví koordinovat s vietnamským touristboardem řadu aktivit. Mezi nimi figuruje i sympozium věnované potenciálu aktivit a cílů cestovního ruchu na území Vietnamu a workshop. Rádi bychom, aby se jej za českou stranu zúčastnili i zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, České centrály cestovního ruchu, obou stěžejních českých asociací cestovních kanceláří a leteckých společností, které by byly schopny v turistické sezoně zabezpečit přímé letecké spojení mezi vietnamskými destinacemi a Českou republikou. Za vietnamskou stranu se sympozia a workshopu zúčastní zástupci destinačních agentur, státní agentury pro cestovní ruch a resortního ministerstva, do jehož kompetence cestovní ruch spadá. Kromě toho budeme realizovat programy spolupráce s mediálními agenturami na podporu bilaterálních turistických aktivit. Připomenutí 65. výročí vietnamsko-českých diplomatických vztahů se samozřejmě nebude odehrávat pouze v rámci platformy cestovního ruchu, ale i dalších oblastí – strojírenství, stavebnictví, chemického a elektrotechnického průmyslu, školství, vědy a výzkumu, zdravotnictví aj. O jak aktuální problematiku se jedná, dokládá strmý nárůst účasti českých investorů a zapojování se podnikatelských subjektů, vědeckých a dalších kapacit z České republiky.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czt