Menu

62 noví kapitáni

27. 12. 2005

1. prosince České aerolinie slavnostně inaugurovaly 62 nové kapitány pro letadla ATR42 / 72 a Boeing 737. Inaugurační večer u příležitosti slavnostního uvedení pilotů ČSA do funkce kapitána se uskutečnil v prostorách Národního technického muzea v Praze. Nově jmenovaní piloti převzali certifikáty kapitánů ČSA z rukou Jaroslava Tvrdíka, prezidenta společnosti.
Každý pilot létající u ČSA prochází po celou dobu své kariéry pravidelným cyklem odborného přezkušování (vždy po 6 měsících), a to jak po stránce teoretické, tak i praktické. Vynikající výsledky těchto přezkoušení jsou jedním z mnoha kritérií pro výběr do funkce kapitána letounu. Dále pak musí být každý kapitán držitelem licence dopravního pilota, která je v Česku podmíněna složením náročných zkoušek podle nejvyšších standardů platných pro celou západní Evropu. Nezbytnou podmínkou je rovněž dostatečně vysoký celkový počet nalétaných hodin (v řádu několika tisíc hodin) na dopravních vícemotorových letounech a na strojích ČSA. V neposlední řadě pak musí pilot vybraný na funkci kapitána letadla projít přísným kapitánským výcvikem, který se skládá opět z teoretické přípravy a z praktického letového přezkoušení. Jmenováním do funkce kapitánů se piloti stávají nejvyššími veliteli v kokpitech letadel ČSA a zodpovídají za bezpečný průběh letu a pohodlí cestujících. Čerství kapitáni si také nově obléknou kapitánskou uniformu ČSA, která se vyznačuje čtyřmi zlatými pruhy, tzv. „prýmky“, na rukávech sak a košil. V Českých aeroliniích působí celkem 530 pilotů letadel typu ATR42/ 72, Boeing 737 a Airbus A310/ A320/ A321, z nichž je 277 kapitánů (velitelů letounu) a 253 druhých pilotů. České aerolinie zaměstnávají kromě pilotů české národnosti také 45 Slováků, 4 Italy, 3 Němce, 2 Švýcary, 2 Kanaďany a 1 Francouze, Američana a občana Ruské federace. S letadly ČSA vzlétají a přistávají také ženy. V současné době jich v ČSA působí 12, z nichž dvě vykonávají funkci kapitánky letadla ATR.
České aerolinie věnují výběru a výcviku pilotů velkou pozornost. V roce 2004 strávili piloti ČSA téměř 9000 školicích hodin v letovém simulátoru, na letadle či v učebnách Výcvikového střediska ČSA. 

Připravila Jitka Novotná

www.csa.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo