Menu

S generálním ředitelem České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Rostislavem Vondruškou se potkáváme 30. října 2014 na Fóru cestovního ruchu nedaleko míst, kde 4. srpna 1306 skonem posledního Přemyslovce, krále Václava III., tento slavný český panovnický rod vymřel po meči.
Pane řediteli, Fórum si dalo za cíl informovat o vývoji v cestovním ruchu.
Je to teprve čtvrté Fórum cestovního ruchu v řadě, ale troufám si říci, že kvalitativně nejvyšší. Mimo jiné i volbou tématu – využití digitálních nástrojů v marketingu a propagaci. Elektronické formy marketingu ale slepě nevelebíme. Spíš uvádíme příklady, co funguje a co nikoli. Zároveň se ptáme, jestli boom těchto nástrojů nemá limity z hlediska praktických uživatelů telemarketingu. Podařilo se nám dát dohromady vysoce reprezentativní mluvčí. Ti, kdo sem do Olomouce přijeli, rozhodně svůj čas dobře investovali.

Publikum odměnilo potleskem nápaditost chystaných kampaní CzechTourismu, které tu pod názvem „Příběh země příběhů“ prezentoval ředitel odboru strategie a marketingové komunikace Marek Mráz.
Kampaně, které připravují moji kolegové z CzechTourismu, nám obrovsky pomáhají. Jsou efektivním nástrojem v propagaci Česka a jeho regionů jak v rámci incomingu, tak v rámci domácího cestovního ruchu. Co se týká turismu, naším velkým cílem (a nejsme sami, kdo si ho vytýčil, spolu s námi i většina profesních a oborových asociací) je pozdvihnout prestiž této obchodní platformy a oborů a profesí, které díky ní, respektive díky kupní síle a poptávce turistů a návštěvníků nacházejí uplatnění. Nicméně dispozice České republiky si rozhodně zasluhují vyšší návštěvnost a s ní úzce provázanou výkonnost cestovního ruchu. V Čechách, na Moravě a ve Slezsku je spousta z hlediska turismu zajímavých regionů, jenomže podnikatelé orientovaní na kupní sílu mobilních spotřebitelů, tedy klientely, kterou cestovní ruch na dané lokální trhy přivádí, se v nich taktak drží nad vodou. To je škoda z mikroekonomického hlediska, z hlediska hospodářského a společenského rozvoje těchto míst, a neméně i z hlediska makroekonomického. Tento stav nejen že po příjmové stránce neposiluje veřejné rozpočty, ale naopak je výrazně zatěžuje výdaji sociální záchranné sítě. A pokud v takto postiženém regionu ve službách cestovního ruchu působí podnikatel, který nešidí stát, zpravidla nemá šanci konkurovat subjektům v šedé ekonomice, kterým tato situace nahrává.

Lidé v kongresovém sále Clarion Congress Hotelu Olomouc se zaujetím sledují přednášky mluvčích a spontánně se zapojují do diskusí.
Auditorium Fóra tvoří mix podnikatelů, pracovníků i volených činitelů samosprávy a státní správy. A to je moc dobře, protože synergií činností všech těchto subjektů je úspěšný destinační management. Máme tu téměř dvě stě padesát účastníků. Vysoká úroveň mluvčích a zvolených témat mne velmi těší. Lidé tak nemají tendenci trávit přednášky v předsálí, se zájmem sledují příspěvky a diskutují. Mnohé z toho, co se tady dozvědí, si navíc budou moci během druhého dne Fóra vyzkoušet, což může jejich podnikání a profesní způsobilost posunout někam dál.

Konference má velký počet zahraničních mluvčích.
Pohled odjinud bývá přínosný. Lidé se v relativně krátkém časovém úseku mohou seznámit s charakteristikami různých kampaní, s tím, jak se ve světě více či méně povedly, jaký dopad měly na cílovou skupinu. Ostatně do materiálů Fóra jsme zařadili i meziroční porovnání měřitelných výsledků českého cestovního ruchu za první pololetí roku 2014, a ty jsou ve všech aspektech velmi slibné. Až se to zdá, vzhledem k situaci ve světě, neuvěřitelné.

4. Fórum cestovního ruchu 2014

01. 12. 2014

Účastníky Fóra cestovního ruchu přivítali generální ředitel agentury CzechTourism Rostislav Vondruška a náměstek hejtmana Olomouckého kraje Radovan Rašťák. Blok přednášek zahájil generální ředitel pořádajícího CzechTourismu marketingovým plánem své agentury na rok 2015. „Sociální média a digitální PR v cestovním ruchu“ bylo téma Steva Keenana z Travel Perspective. Ohlédnutí za kampaní „Česko – země příběhů“ se v příspěvku „Příběh země příběhů“ s ukázkami realizací, výhod a úskalí měření dopadu a efektivity ujal ředitel odboru strategie a marketingové komunikace agentury CzechTourism Marek Mráz. Vedoucí oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů Olomouckého kraje Radek Stojan představil gastronomické iniciativy „Ochutnejte Jeseníky“ a „Ochutnejte Hanou“. „Národní informační portál cestovního ruchu“ přiblížila Lenka Civínová z CzechTourismu. „Efektivita PR a marketingových kampaní“ byl název příspěvku Jana Hergeta a Markéty Vogelové z CzechTourismu. Mobilita a Big Data jsou dva hlavní trendy, které v roce 2014 znamenaly markantní změnu cestovního ruchu. Vedly k přehodnocení dosavadního přístupu cestovního ruchu k mobilním technologiím i k přesnějšímu vnímání toho, jak jsou využívány spotřebiteli různých věkových skupin. Rostoucí význam obsahu na sociálních sítích i v mobilních zařízeních tvoří jádro silné digitální strategie, o níž hovořil jeden z předních světových expertů na destinační marketing, zakladatel a generální ředitel specializovaných poradenských společností SE1 Media a Digital Tourism Think Tank Nick Hall v příspěvku „Jak se mění digitální prostředí – inovace, trendy a výzvy“. Chad Shiver, který v rámci největšího cestovatelského webu TripAdvisor spolupracuje s destinacemi po celém glóbu, přednesl příspěvek „Měnící se tvář sociálních médií a jejich místo v marketingovém mixu“. Měnící se podobě sociálních médií, tomu, jakým způsobem mohou destinace i komerční subjekty získat ze sociálních sítí co nejvíc a jaké novinky chystá na konci roku a v roce příštím Facebook se věnoval také Peter Podolinsky, který léta pracoval v tradiční reklamě i v digitálních a brandových agenturách v Praze a Londýně a nyní ve Facebooku na pozici Client Partner zodpovídá za český a slovenský trh. „Jak se mění obsah? Naučte se s ním pracovat…“ byl příspěvek, v němž se odborník na destinační marketing Tomas Vanderplaetse zaměřil na online marketing, destinační marketing, webovou analytiku a sociální média. Představil různé způsoby, jak by měly destinace i komerční subjekty pracovat s obsahem. Obsah se stále víc přesouvá do vizuální roviny a snaží se být co nejpůsobivější. Vyprávět příběhy destinací spolu s prožitky a zkušenostmi, které s nimi souvisí, tak je klíčem na cestě k získávání návštěvníků. Na významu pro destinace a subjekty cestovního ruchu nabyla také mobilní zařízení. Návštěvníci je totiž stále častěji používají ve všech fázích cesty. Zda je načase mobilní zařízení využívat a jak to udělat, aby destinace a podnikatelé v nich nepřicházeli o potenciální návštěvníky, na to se snažil odpovědět příspěvek „Měnící se tvář mobilních zařízení – využití v cestovním ruchu“. „Odhalení Big Data“ byl příspěvek, jehož se zhostila Maria Lence ze společnosti Sojern. Její blok byl zaměřen na vysvětlení termínu Big Data a na jeho význam v cestovním ruchu. Vysvětloval, jak mohou turistické destinace a komerční subjekty proniknout do velkých dat a jak mohou být efektivnější v cílení na konkrétní demografické segmenty. Programová ředitelka Digital Tourism Think Tank Ramona Wagner a její tým zkoumá, jak se destinacím po celém světě daří inovace v digitálním prostředí. V rámci příspěvku „Benchmarking: osvědčené postupy a nejlepší příklady“ prezentovala výsledky výzkumu „2014 Digital Destinations Benchmark“. Společenský večer v Arcibiskupském paláci spolu s Rostislavem Vondruškou zahájil náměstek primátora statutárního města Olomouc Jan Holpuch. V jeho úvodu byly předány diplomy a ocenění vítězům soutěže DestinaCZe 2014, o nichž informovalo předchozí osmé vydání Všudybylu v článku: „DestinaCZe 2014 zná své vítěze“. Další den měli účastníci Fóra příležitost nechat se vtáhnout do světa moderních technologií. Na třech stáncích si vyzkoušeli technologie jako například Google Glass či Osulus Rift nebo si rozšířili obzory o využití dronů v destinačním managementu. „Jak hotelu škodí rozmrzelý recepční: Data mining v cestovním ruchu“, byla přednáška Jana Faita ze společnosti STEM/MARK o tom, jak data mining rozkrývá preference návštěvníků hotelů a jak experimentální internetový prohlížeč Smaragd Browser obnažuje uvažování online nakupujícího při výběru pobytu. Příspěvek „Segmentace evropských turistů“ Františka Bartoše z PPM Factum byl zaměřen na problematiku sociální psychologie, individualismu, sociálně patologického chování, voličského chování, dopravního chování a turismu. „Segmentace turistů ze vzdálených trhů“ byl název příspěvku Michala Straky (Ipsos) a Bronislava Kvasničky (TNS AISA), kteří představili výsledky výzkumu zaměřeného na dovolenkové zvyky turistů ze čtrnácti zemí s cílem zhodnotit potenciál jejich přínosu pro výkonnost cestovního ruchu v Česku. Do výzkumu byly zahrnuty státy v pěti oblastech: ve Skandinávii, na Blízkém východě, ve střední Asii, Latinské Americe a v jihovýchodní Asii. Prezentace výsledků výzkumu „Domácí cestovní ruch v regionech ČR“ shrnula hlavní trendy v cestování Čechů. Fórum cestovního ruchu vyvrcholilo příspěvkem Jana Tučka (STEM/MARK) „Zahraniční návštěvníci České republiky: Co vědí o nás a my o nich“.


 

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czt