Menu

32. valné shromáždění ACK ČR

30. 12. 2014

Výroční valné shromáždění ACK ČR 27. listopadu 2014 v pražském hotelu DUO konstatovalo, že členské cestovní kanceláře dokážou kvalitně fungovat i v nekomfortním podnikatelském prostředí.

Ze zprávy předsedy Viliama Siveka,
kterou přednesl místopředseda Zdeněk Kříž, vyplynulo, že přes nepříznivý kurz české koruny skončila outgoingová sezona dobře, také díky tomu, že cestovní kanceláře část zvýšení nepromítly plně do cen. Pouze na supervýhodné last minute zájezdy čekali lidé marně – většina klientů ale již chápe, že kouzlo slev najdou naopak v první vlně prodeje. Incomingu intervence ČNB trochu pomohla, ale výrazně mu uškodily sankce, které narušily potenciál ruského trhu. Z takto zmenšeného zdroje více ukusovaly mimoevropské země a ty státy, které slevily z rigorózního vízového kodexu Evropské unie.

České cestovní kanceláře a agentury
se musely vyrovnat s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, což znamenalo i nárůst administrativy. Zvládnutí legislativy jim usnadnila jejich asociace, která pro podnikatele uspořádala zdarma školení a semináře a zpracovala vzory smluv, reklamačního řádu apod. Obtížnost pohybu v podnikatelském prostředí zvyšuje neustálá nejistota nejen co do přírodních a mezinárodněpo­litických vlivů, ale i co do legislativy a jejího praktického provádění. Jak to bude s biometrickými vízy pro turisty z Ruska – a především, jak to bude s podmínkami pro podnikání cestovních kanceláří ve světle stále nedojednané novely základního zákona pro cestovní kanceláře: zákona č. 159/1999 Sb. Nelepší se potírání černého podnikání, kdy zájezdy prodávají neoprávněné subjekty a průvodcovskou činnost vykonávají nekvalifikované osoby za nezdaněné „spropitné“. ACK ČR vedla i jednání o lepším zajištění dopravy turistů v Praze.

Asociace cestovních kanceláří ČR
je lídrem oboru. Jejími členy jsou všechny velké cestovní kanceláře i fungující střední a malé cestovní kanceláře a agentury. „Asociace je respektovaným partnerem a připomínkovým místem orgánů státní moci a správy. Někdy ne zrovna pohodlným. To, když připomínkujeme, že přijatá rozhodnutí nejsou dobrá, nebo varujeme, kam může vést vymlouvání se na Evropskou unii,“ vzkazuje předseda ACK ČR Viliam Sivek. A dodává: „Ke zvýšení váhy hlasů podnikatelů na domácí půdě jsme iniciovali vytvoření Fóra cestovního ruchu. To je komunikační platformou sdružující nejvýznamnější subjekty s cílem efektivně prosazovat společné zájmy. Nyní je nás tam spolu s hoteliéry, lázněmi, průvodci a dalšími podnikatelskými svazy 2 629 podnikatelů.“

Akceschopnost
prokázala Asociace i tehdy, když spolu s AČCKA v rekordně krátkém čase zorganizovala podzimní workshop cestovního ruchu Travel Meeting Point. Setkal se s jednoznačně kladnou odezvou a bude v rozšířené podobě pořádán i v dalším období. K výhodám členství v ACK ČR patří zvýhodněná účast na veletrzích a společná distribuce katalogů prodejcům, která šetří čas i náklady, řešení společných problémů v sekcích a na Klubových dnech, přísun informací ve Zpravodaji a newsletterech, prezentace cílů cestovního ruchu a business tripy do zahraničí.

Naději na lepší řešení
problémů se státními orgány přinesla diskuse po vystoupení ředitelky odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR Martiny Pavláskové a ředitelky rozvoje agentury CzechTourism Moniky Palatkové. Konkrétní vzkaz od náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové: „Vaše podněty prověříme a podpoříme smysluplné projekty,“ přivítala členka Podvýboru pro cestovní ruch a zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Fischerová.

V odpoledním jednání
členové ACK ČR prodiskutovali program činnosti na další období. Zvolili novou třetinu představenstva, které nyní bude pracovat ve složení: předseda: Viliam Sivek; místopředsedové: Zdeněk Kříž, Jan Papež, Vladimír Dolejš, Petr Krč; členové představenstva: Jolana Kopřiva Myslivcová, Lenka Viková, Richard Bílý, Milan Kittner, Marek Plášil, Stanislav Zíma, Jan Osúch; revizor účtů: RNDr. Ladislav Havel.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czt