Menu

25 let Sdružení Český ráj

04. 05. 2017

S ředitelem Sdružení Český ráj Alešem Hozdeckým se potkáváme začátkem března 2017. Když jsem za ním do Turnova přijížděl, na mysli mi vytanulo cimrmanovské české nebe a otázka, kdo do něho patří a nepatří.
Pane řediteli, jak je to v případě Českého ráje?
Určitě snazší. Víc než dvacet let se vymezujeme v trojúhelníku Mladá Boleslav, Jičín, Turnov. Nicméně Český ráj zasahuje severněji k Železnobrodsku a Semilsku. Určitě do něho patří i oblast od Jičína k Mnichovu Hradišti. Sama Mladá Boleslav pak je hlavní vstupní branou Českého ráje. Je největším městem regionu a má co nabídnout i ve smyslu historie a zajímavých cílů.
Pracujeme i s další platformou, a tou je geopark Český ráj. Ten byl definován po neúspěšném pokusu o zapsání skalních měst Českého ráje na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jeho zápis mezi světové geoparky se podařil v roce 2005. Od té doby jsme oficiálně zařazeni jako Evropský geopark a následně jako Globální geopark UNESCO.
Český ráj má mnoho vrstev. Jednou z nich jsou již zmíněná skalní města. Není to jen Prachov nebo Hruboskalsko, ale i dalších čtrnáct lokalit, do nichž patří Maloskalsko, Klokočské skály, Drábské světničky, Příhrazské skály, Borecké skály atd. Další vrstva je charakterizována geografickými vrcholy a je s ní spjat fenomén nalezišť drahých kamenů. Nejvyšším bodem Českého ráje je Kozákov, jenž je stejně jako symbol Českého ráje Trosky sopečného původu. To vše je doplněno vrstvou vytvořenou lidskou činností – kulturním dědictvím, a tak lze v této úžasné krajině objevit řadu hradů, zámků a dalších zajímavých objektů. A to je věc, která návštěvníky Českého ráje motivuje k opakovaným návštěvám. Čeští i zahraniční turisté bývají uneseni panoramaty Hrubé Skály, údolím Plakánek a dalších lokalit a do nich zasazených památek, jako je hrad Kost aj. Extrémní hustota přírodních a kulturních atraktivit na území o rozloze zhruba tisíc plošných kilometrů, kdy na každém kroku narazíte na něco zajímavého, je výjimečnost, která území Českého ráje před dvěma sty lety předurčila být jednou z kolébek cestovního ruchu zemí Koruny české. I díky tomu je dnes označení Český ráj přes sto padesát let.
Od loňského léta v Českém ráji (obdobně jako ve vyspělých turistických destinacích Rakouska, Švýcarska či Slovenska) nabízíme regionální kartu hosta. Regionální kartu hosta Český ráj si zájemce může koupit v některém z turistických informačních center nebo ji zdarma dostane v ubytovacím zařízení na území Českého ráje. Karta nabízí benefity na víc než padesát služeb.

Jedno z témat, které Sdružení Český ráj už patnáct let prosazuje, je celorepublikový produkt – Skalní města České republiky.
Je fér říct, že nejsme jedinou pískovcovou oblastí v Česku. Mimo jiné tu jsou Broumovsko a České Švýcarsko. S partnery z těchto destinací a kraji, na jejichž území se nacházejí – Libereckým, Středočeským, Královéhradeckým a Ústeckým –, dlouhodobě jednáme o tom, prezentovat tento fenomén. Mám pocit, že to je velký dluh, který má Česká republika vůči těmto svým nesmírně atraktivním lokalitám. Těžko v Evropě hledat obdobný přírodní unikát. Je to téma, které v dlouhodobém horizontu může být atraktivní i pro vzdálené zdrojové trhy českého incomingu. Je zajímavé vidět tyto tři lokality vedle sebe. To, čím si jsou podobné, jsou pískovcová skalní města, avšak každé má jiný charakter. V Českém ráji dominují historie, hrady, zámky. České Švýcarko je spojeno s fenoménem lidové architektury podstávkových domů. Broumovsko je spirituální krajinou s barokními kláštery. Věřím, že tento projekt, který už je v chodu a má svůj web a výstupy pod názvem Skalní města České republiky, bude úspěšný.

Hovoříme spolu před hlavní turistickou sezonou…
Ta letošní je spojena s řadou jubileí. Jako první zmíním osmdesáté výročí Zlaté stezky Českého ráje. Většina lidí zná její úsek Valdštejn – Hrubá Skála. Historická Zlatá stezka vede z Mladé Boleslavi přes Mnichovo Hradiště do centrální části Českého ráje do Turnova a odtud na sever a pak k Jičínu. Paradoxně na ni nikdy nebyly napojeny Prachovské skály – a my bychom to rádi učinili. Historická Zlatá stezka Českého ráje měla sto šedesát kilometrů. Dnes, červeně značená, má sto osmnáct kilometrů. Vítáme, že opět sílí fenomén etapového putování, který přišel z Anglie, kdy turisté k přenocování a čerpání dalších služeb využívají zázemí penzionů a hotelů na trase. To je trend, který podporujeme. K osmdesátému výročí Zlaté stezky Českého ráje chystáme aktualizovaný web a jako předvánoční dárek vydání tištěného průvodce.
Dalším výročím je deset let Greenway Jizera. V roce 2007 byla totiž podepsána deklarace o spolupráci na tomto projektu a na území Českého ráje se podařilo vybudovat první, zhruba dvanáctikilometrový pilotní úsek. Greenway Jizera teď zasahuje do čtyř destinací. Na severu do Jizerských hor a Krkonoš, do Českého ráje ve střední části toku a na jihu do středních Čech. Kolem Jizery vedou značené cyklistické a pěší trasy. Hlavní cyklotrasa je postupně přeznačována číslem 17.
Jizera je také vodácká řeka a v rámci výročí chceme ji a její okolí ukázat v celé škále nabídek aktivní turistiky. V tomto kontextu vznikne – po vzoru úspěšného projektu Labské stezky – katalog, který turistům na devíti úsecích Jizery nastíní, co lze kde vidět, co se kde dá dělat a podnikat. Kam se dá dojet na kole nebo doplout na lodi.
Další jubileum má značka Regionální produkt Český ráj. Již deset let jejím prostřednictvím podporujeme místní výrobce. Od malých firem po velké. Jejím nositelem jsou tři ze čtyř pivovarů na území Českého ráje, farmy, šperkaři, výrobci skleněných perel, keramiky, uzenin, cukrárny aj. Jsme rádi, že toto téma místní podnikatele i příchozí a domácí spotřebitele zajímá. Letos v únoru jeden z nositelů značky, firma Fabio Produkt, rozšířil počet prodejen regionálních produktů Českého ráje o další prodejnu, kterou otevřel v Jičíně. Rádi touto cestou přispíváme ke zdravému patriotismu a podpoře místní ekonomiky.
Dalším z výročí je padesát let Rumcajse. Město Jičín k němu chystá řadu akcí pro celou rodinu a věřím, že si je široká veřejnost ráda připomene návštěvou Českého ráje.

Třeba si připomene i to, že Sdružení Českého ráje má letos pětadvacáté výročí.
Říkáme (a nikdo nám to nevyvrátil), že jsme nejstarší organizací destinačního managementu v Česku. V této souvislosti s partnery a za podpory krajů připravujeme konferenci Destinace 2017 – 25 let destinačního managementu v České republice. Uskuteční se v srdci Českého ráje v Turnově 12. a 13. září 2017. Svoji účast na ní už přislíbili někteří ze zahraničních hostů. Například profesor John Lenon z Glasgow Caledonian University, kde je ředitelem Moffat Centre for Travel and Tourism Business Development – největšího poradenského a výzkumného univerzitního centra specializujícího se na cestovní ruch ve Velké Británii. Očekáváme ale i hosty ze Slovenska a Německa. Chceme samozřejmě také připomenout úspěšné české destinace jako příklady dobré praxe a zajímavé nástroje marketingu destinací. Jednáme o záštitě Ministerstva pro místní rozvoj ČR a jeho agentury CzechTourism. Odbornou část konference budou zaštiťovat dvě univerzity, Masarykova univerzita v Brně a Vysoká škola hotelová v Praze, a jeden z lídrů výzkumu procesů v cestovním ruchu, KPMG Česká republika. Tímto na konferenci zvu i čtenáře Všudybylu. Měla by být zamyšlením nad tím, jaký je stav destinačního managementu v České republice a jaká budoucnost čeká organizace destinačního managementu v rámci spolupráce veřejného a soukromého sektoru.Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 03/2019
03/2019 číst aktuální číslo
Restaurace Novoměstský pivovar
Czech specials new