Menu

20 milníků ŘLP ČR, s. p.

08. 07. 2015

1995

1. ledna 1995 se Řízení letového provozu stává v souladu s rozhodnutím vlády státním
podnikem.

1996
V roce 1996 se Česká republika stala členem mezinárodní organizace EUROCONTROL.

1997
Česká republika se stala signatářem Dohody o vytvoření středoevropského střediska řízení letového provozu (CEATS).

1998
ŘLP ČR, s. p., se stává zakládajícím členem Organizace civilních letových navigačních služeb (CANSO).

1999
V důsledku kosovské krize zajistil podnik poskytování služeb extrémnímu skokovému nárůstu provozu o 43 % přes jednu noc.

2000
ŘLP ČR, s. p., zajišťuje bezproblémový přechod do nového tisíciletí (Y2K).

2001
Kvalita a efektivnost poskytovaných služeb řízení letového provozu byla významně zvýšena zahájením provozního využívání nového radarového systému EUROCAT 2000.

2002
Přes celosvětový pokles provozu v důsledku z 11. září 2001 zaznamenal vzdušný prostor České republiky výrazný nárůst letového provozu.

2003
Díky pokračujícímu zájmu leteckých dopravců o využívání českého vzdušného prostoru byl zaznamenán nejvyšší meziroční nárůst v českém vzdušném prostoru o 15 %.

2004
Vstup do Evropské unie a zahájení projektu „Jednotného evropského nebe“.

2005
Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) udělila podniku čestné uznání za vysokou kvalitu poskytovaných služeb.

2006
Podnik získal bez komplikací provozní osvědčení „Evropského poskytovatele služeb řízení letového provozu“.

2007
Dne 17. února 2007 zahájil podnik poskytování svých služeb z nového střediska IATCC v Jenči.

2008
IATCC Praha získalo cenu Global Award 2008 jako ukázkový model úspěšného projektu v oblasti bezpečnosti a zvyšování kvality letových provozních služeb.

2009
Letecká škola ŘLP ČR, s. p., začíná používat a budovat značku Czech Air Navigation Institute (CANI) na mezinárodním trhu.

2010
Výbuch islandské sopky Eyjafjallajökull způsobil největší krizi evropského letectví. V tomto roce byla poprvé překročena hodnota 700 tisíc pohybů v českém vzdušném prostoru.

2012
Podnik převzal Výcvikové středisko ČSA a následně zavedl nový obchodní název Czech Aviation Training Centre (CATC).

2013
Založení a vedoucí pozice podniku ve sdružení GNSS Centre of Excellence – rozvoj satelitních navigačních technologií.

2014
Byl dosažen historicky nejvyšší objem provozu v českém vzdušném prostoru – 725 tisíc pohybů, tedy téměř čtyřnásobek oproti roku 1995.

2015
Úspěšně byl zaveden koncept „Free Route“ pro optimální využívání letových tratí v českém vzdušném prostoru.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba