Menu

19. březen, Den žákovských dovedností

01. 03. 2020

Hotelová škola Mariánské Lázně, členka Asociace evropských hotelových škol (AEHT), založená roku 1928, patří mezi nejstarší vzdělávací centra hotelových oborů v Evropě. S jejím ředitelem Ing. Jiřím Chumem se potkáváme v době, kdy se po předloňských oslavách devadesátiletého jubilea chystá na další významné výročí.
V letošním roce odborné učňovské školství v Mariánských Lázních slaví sedmdesáté páté výročí. Hotelová škola Mariánské Lázně se v roce 2006 sloučila s učňovskou školou, která v Mariánských Lázních 3. září 1945 zahájila výuku. Učily se na ní obory automechanik, dřevodělná výroba, kovář, obchodník, holič, cukrář a kuchař. Vychovala spoustu úspěšných profesionálů. S jejími současnými žáky se veřejnost může setkat například 19. března na Dni žákovských dovedností, který se rok co rok odehrává v mariánskolá­zeňském společenském domě Casino. V podstatě to je největší gastronomická přehlídka v západních Čechách. Každoročně se jí svými pracemi účastní na dvě stě žáků. Spolu s nimi i množství firem, které prezentují své výrobky a služby. Žáci třetích ročníků na ní vystavují přípravy tabulí pro své závěrečné zkoušky, včetně tříchodového menu. Ostatní žáci pracují na ukázkách. Děláme mj. flambované palačinky, míchané nápoje aj. Veřejnost se zapojuje do soutěží. Například ve šlehání bílků, krájení ovoce, zeleniny atd. Početné publikum je složeno z laické a odborné gastronomické veřejnosti. Včetně žáků osmých a devátých tříd základních škol, kterým žáci hotelové školy ukazují některé z dovedností, jež si mohou osvojit, pokud se rozhodnou u nás studovat.

Jaké obory pro ně budete otvírat ve školním roce 2020/2021?
Čtyřletý maturitní obor hotelnictví a turismus a dva tříleté obory s výučním listem – obor kuchař a obor číšník.

Nejen o absolventy, ale i o žáky vaší školy je ze strany zaměstnavatelů velký zájem.
Ano, v tomto máme velmi dobrou spolupráci se společností Ensana, do jejichž hotelových a gastronomických provozů docházejí žáci Hotelové školy Mariánské Lázně na praxi. Právě Ensana nám umožňuje předvést veřejnosti, co se naučili, v sále svého reprezentativního objektu Casino, za velkého přispění akciové společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně, která pro prezentace dovedností našich žáků poskytuje zázemí a suroviny.
Spolupracujeme i s mariánsko­lázeňskou asociací cestovního ruchu, která se rovněž významně podílí na realizaci 60. Dne žákovských dovedností. Velmi významnou součástí této akce je každoroční oceňování mariánskolázeňských osobností za jejich dlouholetý přínos pro gastronomii. V poslední době tak byli oceněni například předseda představenstva akciové společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně Leo Novobilský, mistr kuchař František Škůrek, odborný učitel Jindřich Mottl a významná osobnost mariánskolázeňské gastronomie Miloslav Opat.

Hovoříme spolu v době, kdy se vaše škola připravuje na světovou kuchařskou olympiádu do Stuttgartu – Intergastra IKA/Culinary Olympics.
Té se účastníme počtvrté. Před čtyřmi lety na ní Hotelová škola Mariánské Lázně vybojovala z osmašedesáti soutěžících týmů z celého světa čtvrté místo. Soutěžíme v kategorii Culinary Art, která se skládá z přípravy fingerfood – dva druhy studených výrobků a dva druhy teplých výrobků pro 6 osob. Pětichodové menu připravujeme s lázeňskou tematikou našeho regionu.
Vedoucím týmu je Ing. Jiří Chum, ředitel školy, soutěžícím Josef Kratochvíl, odborný učitel školy a dvojnásobný účastník světové olympiády kuchařů. Jako odborní poradci se účastní cukrářka Marie Horáčková, mistr kuchař František Škůrek a Jiří Pokorný.
-jk-


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka