Menu

13. Salon lázeňství

30. 10. 2006

Sdružení lázeňských míst České republiky, Město Třeboň a Lázně Aurora ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism, Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR, Svazem léčebných lázní ČR pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka pořádaly ve dnech 12. – 14. října 2006 v Třeboni 13. Salon lázeňství a 9. konferenci na téma: „Lázně v obci a obec v lázních“. Přednášejícími byli: prezidentka Evropského svazu lázní MUDr. Janka Zálešáková; předsedkyně Svazu léčebných lázní ČR a ředitelka Lázní Františkovy Lázně a.s. Ing. Hana Heyduková; předseda Sdružení lázeňských míst České republiky a starosta města Třeboně Ing. Jiří Houdek; předseda Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR RNDr. Jiří Schlanger; ředitel CzechTourism Ing. Rostislav Vondruška; prorektorka pro studium a pedagogickou činnost Univerzity Pardubice doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.; vedoucí oddělení odboru Český inspektorát lázní Ministerstva zdravotnictví ČR Ing. Jindřiška Janovská; vedoucí oddělení státní podpory v cestovním ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR Bc. Margit Beníčková; programová manažerka Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Ing. Daniela Zachystalová; vedoucí oddělení řízení a implementace do OP RLZ Ministerstva práce a sociálních věcí ČR PhDr. Blažena Křížová; prorektor Vysoké školy hotelové v Praze 8 Ing. Karel Nejdl, CSc.; odborná asistentka Katedry cestovního ruchu VŠE Praha Ing. Lena Mlejnková; vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Krajského úřadu Jihočeského kraje Darja Bártová; Ing. arch. Petr Hrůša z Atelieru Brno; náměstek primátora Magistrátu města Karlovy Vary Ing. Petr Keřka; ředitel a jednatel společnosti Zahrada nad Metují s.r.o. Ing. Tomáš Jiránek; proděkan pro vědu a rozvoj Zahradnické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Lednici Doc. Ing. Pavel Šimek, PhD.; starostka Lázní Bohdaneč Ing. Květa Jeníčková; projektová manažerka Města Třeboň Ing. Marcela Houdková; místostarostka obce Osečná, pod níž spadají Lázně Kundratice, Jarmila Bláhová; PhDr. Helena Úlovcová a Ing. Taťána Vencovská z Národního ústavu odborného vzdělávání.
Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo