Menu

126 let pražské hromadné dopravy

06. 04. 2001

• Muzeum městské hromadné dopravy v Praze • nejstarší vůz z roku 1886 • atraktivní a originální prostředí pro recepce a rauty • komerční jízdy historickými vozidly • integrační program pro zrakově postižené děti • nová kavárna na Václavském náměstí bude mít podobu historické tramvaje • Muzeum je pro veřejnost otevřené od dubna do 18. listopadu o sobotách, nedělích a svátcích od 9 do 17 hodin • jízdy historickou tramvají- linka č. 91 •

V areálu Střešovické vozovny sídlí Muzeum městské hromadné dopravy, jehož zřizovatelem je Dopravní podnik hl.m. Prahy. Málokterá evropská země, ačkoliv mnohé z nich zřejmě disponují reprezentativ­nějšími areály, má takovou unikátní sbírkou detailně renovovaných vozidel jako Česká republika. Při příležitosti pátého vydání Všudybylu věnovaného dopravě jsem proto o vyjádření požádal ředitele muzea pana Jaroslava Papsta.
V expozici je umístěno 51 exponátů. Nejstarší vůz (pražské koňky) je z roku 1886. Nejstarší motorová elektrická tramvaj z roku 1900. Všechna vozidla jsou plně provozuschopná. Postihují vývoj městské hromadné dopravy od roku 1886 až do současnosti. Nejmladší exponát je tramvajové vozidlo „T3“ a vůz pražského metra. Za obzvláštní povšimnutí stojí, s evidenčním číslem 200, salónní motorový vůz pražského místodržícího z roku 1901 a letní otevřený motorový vůz z roku 1913 – evidenční číslo 500.

Lednový Všudybyl přinesl informaci o kongresu Euro info center s fotoreportáží z recepce uspořádané pro jeho účastníky právě u vás v muzeu.
Historická vozidla i adaptovaný areál vozovny (často společně s naším cateringem) vytvářejí atraktivní a důstojné prostředí pro konání takovýchto akcí. Nedílnou součástí Muzea je i jeho druhá část obsahující vozidla, která jsou využívána pro komerční jízdy – na objednávku. Pro firemní a kongresové akce. Pro incomingové agentury. Pro oslavy životních a jiných jubileí, svatby apod. Zde používáme nejstarší vozidlo vyrobené roku 1908 a nejmladší z roku 1942, tzv. „ponorku“. V rekonstrukci pro komerční provoz se právě nachází vůz „T1“, který je rovněž unikátní.

Rád bych v souvislosti s vysoce humánní činností vašeho muzea vzpomněl svého nevidomého učitele hudby pana Kučery, který mě, díky své nezměrné laskavosti a trpělivosti, velmi dobře připravil na přijímací zkoušky na konzervatoř a dal základy tomu, že jsem odmaturoval z trumpety a nějaký čas se živil hudbou. Nedávno totiž vaše muzeum obdrželo poděkování ze Speciální školy pro zrakově postižené, v němž vám instruktorky paní Štěpánka Kadlicová a Martina Žilková tlumočí poděkování žáků za možnost, kterou jste jim poskytli. Dovolím si ocitovat dvě věty z dopisu:
„Žáci se zde mohli seznámit nejen s historickými tramvajemi, ale především s tramvají „T3“, která jezdí v blízkosti naší školy a kterou žáci pravidelně používají k cestování. Pro bezpečnou přepravu našich těžce zrakově postižených žáků je velice důležité, aby se mohli v klidu obeznámit s interiérem tramvaje, nacvičit si nástup, výstup a nalezení místa pro zdravotně postižené.“

Chápeme, že pro zapojení zrakově postižených dětí do běžného života je nezbytně nutné naučit se orientovat a pohybovat po Praze. Proto jsme se Školou Jaroslava Ježka uzavřeli dohodu. Děti se u nás mohou v klidu ohmatem obeznámit na klasickém voze „T3“, který jezdí v běžném provozu, jak se mají pohybovat, aby je nástup do vozidla co nejméně frustroval.

V brzké době se uprostřed Václavského náměstí objeví, coby atrakce, instalované historické tramvaje…
Jedná se o podnikatelský záměr jedné soukromé společnosti s cílem, provozovat v nich kavárenskou činnost. Určitě to bude stylové a zajímavé. Vzhled vozidel zůstává zachován a přesto, že nebudou jezdit, budou připomínat zašlou slávu plošinových tramvají na Václavském náměstí.

Snad proto, že doma nikdo nebývá prorokem, mi připadá, že vaše muzeum, tak jako Pražské Jezulátko (zmiňované ve třetím vydání Všudybylu 2001 str. 22–23), je daleko proslulejší v zahraničí. Co vy, jako jeho ředitel, vzkážete čtenářům?
Přijďte se k nám podívat. Je zde sice velmi specializovaná sbírka, ale poutavá pro dospělé i pro děti. V areálu Střešovické vozovny je možné se občerstvit, případně poobědvat či povečeřet. Muzeum je otevřené od dubna do 18. listopadu o sobotách, nedělích a svátcích od 9 do 17 hodin. Ve stejném období od 12 do 18 hodin provozujeme nostalgickou linku 91, jejíž výchozí nástupní zastávka je ve vozovně Střešovice. Tramvaj projíždí historickým centrem města na Výstaviště. Z vozovny Střešovice vyjíždí vždy v každou celou hodinu.

Muzeum MDH v Praze
Patočkova 4, 160 00 Praha 6
tel./fax: 02/312 33 49, e-mail: papstj@ed.do-praha.cz


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 01/2020
01/2020 číst aktuální číslo
Czech specials new