Menu

12. ročník soutěže Manažer roku

22. 05. 2005

21. duben 2004 byl dnem vyhlášení prestižní soutěže Manažer roku v kategoriích: „Manažer roku“, „Manažerka roku“, „Manažer odvětví“, „Vynikající manažer malé firmy“ (do 50 zaměstnanců), „Vynikající manažer střední firmy“ (do 250 zaměstnanců) a „TOP 10“. 

Zakladateli soutěže jsou Česká manažerská asociace, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Soutěž a udělení titulu není doprovázeno žádnou finanční odměnou. Při výběru a hledání manažerských osobností byly osloveny profesní a zaměstnavatelské svazy, hospodářské komory a desítky individuálních nominátorů z řad odborníků na management i vítězů minulých ročníků. Finalisté jsou vybíráni zpravidla z více než stovky nominovaných (letos 135). Novinkou loňského ročníku bylo bodové ohodnocení a stanovení pořadí deseti nejlepších manažerů – TOP 10. Objektivnost hodnocení každoročně zajišťuje Řídící výbor soutěže, který ustanovuje Odbornou komisi (22 členů) a Národní hodnotící komisi (15 členů). Předsedou Řídícího výboru 12. ročníku soutěže byl Bořivoj Frýbert (čestný prezident ČMA a člen představenstva SP ČR), předsedou Odborné komise Jan Preclík (člen Rady expertů ČMA) a předsedou Národní hodnotící komise Rudolf Černý (Manažer roku 1998). Každý finalista prošel několikastupňovým hodnocením. Kandidáti se v písemné přihlášce představili pomocí přesných kvantifikovaných i doplňujících údajů. Mezi rozhodující kritéria patřily osobní přínos k úspěšné činnosti firmy, etika jednání v obchodním styku, přínos k rozvoji daného oboru a odvětví, schopnost strategického myšlení a komunikace s pracovním týmem, podíl na rozvoji a motivaci zaměstnanců a sociální aspekty činnosti. Samostatnou kapitolou v hodnocení každého z kandidátů byly jeho názory na řízení firmy a na faktory ovlivňující její rozvoj. Uchazeči ze státních či soukromých společností musí být v manažerské funkci alespoň tři roky a jejich podnik musí mít sídlo v Česku.

Manažeři roku 2004

Manažerka roku 2004 Ludmila Petráňová ČEPS, a.s.
Manažer roku 2004 Zdeněk Burda Skanska CZ a.s.
Vynikající manažer malé firmy do 50 zaměstnanců Pavel Pastorek Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo
Vynikající manažer střední firmy do 250 zaměstnanců Jiří Devát MICROSOFT s.r.o.

Manažeři odvětví

kategorie oceněný firma
zemědělství, lesnictví, těžba dřeva, rybolov a chov ryb Jaroslav Mikoláš LUPOFYT s.r.o.
textilní, oděvní a kožedělný průmysl Josef Blecha FEZKO a.s.
výroba a zpracování vlákniny a papíru, polygrafický průmysl, vydavatelská činnost Petr Jelínek Huhtamaki Česká republika, a.s.
zpracování dřeva a výroba výrobků ze dřeva včetně nábytku František Jenerál LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s.
chemický, farmaceutický, gumárenský a plastikářský průmysl Alexander Pálffy BorsodChem MCHZ, s.r.o.
průmysl skla, keramiky, porcelánu a stavebních hmot Ota Horák VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost
výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků Zdeněk Juchelka ŽDB a.s.
výroba strojů, zařízení, investiční strojírenství Petr Zemánek Erwin Junker, brousící technika Mělník a.s.
elektrotechnika, elektronika a optika Luděk Šarman OSRAM Bruntál spol. s r.o.
výroba a rozvod elektřiny, plynu, vody a páry Ludmila Petráňová ČEPS, a.s.
stavebnictví a výroba stavebních materiálů Zdeněk Burda Skanska CZ a.s.
ubytování, stravování a cestovní ruch Vlastislav Šos Olympik Holding, a.s.
doprava, spoje a logistika, pomocné činnosti v dopravě Miroslav Němec Správa a údržba silnic Pardubického kraje
informační technologie a zpracování dat Jiří Devát MICROSOFT s.r.o.
výzkum a vývoj Miroslav Václavík Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, a.s.
vzdělávání Ivo Vondrák Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
zdravotní a sociální péče Josef Krůžela Lázně Luhačovice, a.s.
inženýrská činnost a poradenské služby pro podnikatele Josef Žikovský SONING Praha – centrum akustických služeb, a.s.
ostatní služby, veřejné, sociální a osobní služby Milena Veselá PROMOPRO, spol. s r.o.

TOP 10

1. Zdeněk Burda Skanska CZ a.s.
2. Ludmila Petráňová ČEPS, a.s.
3. Jiří Devát MICROSOFT s.r.o.
4. Alexander Pálffy BorsodChem MCHZ, s.r.o.
5. František Jenerál LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s.
6. Luděk Šarman OSRAM Bruntál spol. s r.o.
7. Petr Zemánek Erwin Junker, brousicí technika Mělník a.s.
8. Josef Blecha FEZKO a.s.
9. Josef Žikovský SONING Praha – centrum akustických služeb, a.s.
10. Jaroslav Mikoláš LUPOFYT s.r.o.www.msf.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba