Menu

12. Globální fórum statistiky cestovního ruchu

08. 06. 2014

Historicky poprvé se 14.–17. května 2014 v Česku konala prestižní mezinárodní událost Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a Evropského statistického úřadu (EUROSTAT) – 12. Globální fórum statistiky cestovního ruchu.

České republice
se díky Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Českému statistickému úřadu, Ministerstvu zahraničních věcí ČR, hlavnímu městu Praze a dalším partnerům podařilo v rámci desetiletého výročí vstupu do Evropské unie získat pořadatelství prestižního 12. Globálního fóra statistiky cestovního ruchu. Jeho významu odpovídala účast víc než dvou set expertů z devětatřice­ti zemí.

Václav Novotný,
náměstek primátora hlavního města Prahy, přivítal za hostitelskou metropoli účastníky fóra v předvečer jeho oficiálního zahájení 14. května 2014 v Rezidenci primátora hlavního města Prahy.

Věra Jourová,
ministryně pro místní rozvoj, společně s náměstkem ministra zahraničních věcí Martinem Tlapou a představitelkou Eurostatu Sophie Limpachovou pak fórum oficiálně zahájila 15. května 2014 v kongresovém sále Černínského paláce v Praze.

**Christophe Demunter **
z Eurostatu řídil sekci, jejímž tématem bylo využívání mobilních dat. Diskuse přinesla řadu podnětů a odhalila i některá metodologická úskalí.

Martine Durandová,
nejvyšší představitelka OECD pro statistiku, ve svém bloku účastníky fóra seznámila s posledními aktivitami Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj v oblasti statistiky cestovního ruchu a zaměřila se i na oblast přidané hodnoty cestovního ruchu pro ekonomiky jednotlivých zemí.

Zdeněk Tůma
z KPMG Česká republika řídil druhou sekci, věnovanou podnikatelských registrům, respektive jejich významu pro kvalitu poskytování statistických dat v cestovním ruchu. V rámci této sekce byly prezentovány i výsledky projektů, které Ministerstvo pro místní rozvoj ČR realizovalo ze strukturálních fondů Evropské unie s cílem aktualizovat základní registry a zkvalitnit data pro sestavení Satelitního účtu cestovního ruchu České republiky.

Alain Dupeyras,
vedoucí výboru OECD pro cestovní ruch, v úvodu druhého dne Globálního fóra řídil třetí sekci zaměřenou na oblast měření ekonomiky cestovního ruchu a pracovního trhu. Věnovala se převážně Satelitnímu účtu cestovního ruchu a jeho využití pro měření výkonnosti cestovního ruchu.

Oliver Hermann
ze Světové organizace cestovního ruchu vedl závěrečnou čtvrtou sekci zaměřenou na problematiku kvality v cestovním ruchu, především na otázky konkurenceschop­nosti, udržitelnosti a sezónnosti. Příspěvky se věnovaly problematice indikátorů, které je možné využít pro měření dopadů politik cestovního ruchu, a dalších metod k analýze výkonnosti destinací a zacílení marketingových aktivit.

Tadayuki Hara,
děkan Rosen College of Hospitality Management na University of Central Florida, a děkanka Fakulty cestovního ruchu a rekreace varšavské Szkoly Głównej Turystyki i Rekreacji a odborná pracovnice Turistického institutu ve Varšavě Teresa Skalska coby zástupci akademické sféry provedli shrnutí a vyhodnocení 12. Globálního fóra statistiky cestovního ruchu.

Iva Ritschelová,
předsedkyně Českého statistického úřadu, ředitel Centra pro podnikání, malé a střední podniky a místní rozvoj Sergio Arzeni a vrchní ředitelka Eurostatu pro krátkodobou statistiku a cestovní ruch Sophie Limpachová odborný program ukončili.

Fumikado Yamamoto
z Japonské agentury pro cestovní ruch pak účastníkům fóra představil provincii Nara, místo konání příštího 13. Globálního fóra statistiky cestovního ruchu, které se uskuteční letos na podzim v Japonsku.

Doprovodný program
byl zahájen už v předvečer Globálního fóra pozváním náměstka pražského primátora Václava Novotného do Rezidence primátora hlavního města Prahy. Kulturní centrum Pražská křižovatka se na pozvání agentury CzechTourism stalo místem setkání účastníků fóra další den. Rozloučení s fórem pak proběhlo v reprezentativních prostorách Černínského paláce, kde k účastníkům promluvili ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová, velvyslanec při OECD Pavel Rozsypal a viceguvernér prefektury Nara v Japonsku Tsutomu Maeda.

Úspěšným konáním
12. Globálního fóra statistiky cestovního ruchu Česká republika přesvědčila, že organizačně a úrovní odborného programu patří mezi nejvyspělejší země světa. Výstupy konference jsou dostupné na webu.
Za odbor cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR připravil Radek Chaloupka.


 

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czt