Menu

100 let úzkokolejné místní dráhy Jindřichův Hradec - Obrataň

30. 10. 2006

RNDr. Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje Společnost Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. je na území České republiky prvním soukromým provozovatelem veřejné železniční dopravy po roce 1948. Na tratích Jindřichův Hradec – Nová Bystřice a Jindřichův Hradec – Obrataň provozuje pravidelnou osobní a nákladní dopravu v motorové trakci a během letní sezony pravidelné parní vlaky s historickými vozy. Přestože sté výročí otevření tratě připadá až na letošní prosinec, rozhodly se Jindřichohradecké místní dráhy hlavní oslavy soustředit do posledního zářijového týdne, jenž vyvrcholil v sobotou 30. září, kdy jsem v Kamenici nad Lipou o krátká vyjádření požádal jejich účastníky, hejtmany území, která tato železná dráha už sto let spojuje.
Rád bych i tímto prostřednictvím poblahopřál Jindřichohradeckým místním drahám, a.s. v čele s jejich předsedou představenstva Ing. Janem Šatavou ke stému jubileu. Také bych rád poblahopřál Kamenici nad Lipou a jejím občanům k tomu, že jejich předkové měli před více než stem let odvahu přivést do svého města železnici. Na rozdíl od měst, která železnici odmítla, se Kamenice nad Lipou díky tomu hospodářsky a kulturně daleko rychleji rozvíjela. U této železnice obdivujeme technickou i organizační zdatnost předků, kterou prokázali při stavbě dráhy i jejím následném provozování. To, co dnes do Česka přichází jako novinka z Evropské unie v podobě veřejno-soukromého partnerství, tehdy už samozřejmě existovalo. Dráha byla vystavěna na základě iniciativy místních zájemců s významnou podporou Země České, tedy jako zemský projekt se zemskou garancí ve výši pětasedmdesáti procent základního kapitálu. Zemský rozpočet pak sdílel úhradu úroku, ale i úmoru tohoto základního kapitálu. Takovéto garance byly dlouhodobé. Mnohdy až na devadesát let. Historickými kotrmelci sice byly přerušeny, nicméně tato dráha tu je a opět má soukromého vlastníka, který se o ni velmi dobře stará. Úzkokolejky z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a do Obrataně jsou nejenom prvořadou turistickou atrakcí a zdrojem zábavy i poučení, ale Jihočeský kraj má Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. jako jednoho ze tří partnerů pro smlouvy o závazku veřejné služby při zajištění základní dopravní obslužnosti. Předseda představenstva JHMD, a.s. pan Šatava hovořil o perspektivě úzkokolejky do příštích sta let a já bych rád připojil své přesvědčení, že už nikdy žádný kotrmelec nenastane. Že už žádné garance nebudou narušeny a že kontinuita naší svobody a demokracie, včetně svobodného soukromého podnikání, bude úspěšně pokračovat.

RNDr. Miloš Vystrčil, hejtman Kraje Vysočina Před sto lety úzkokolejka přivezla sem, do Kamenice nad Lipou a dalších obcí, pokrok. A co přiváží dnes? V rámci oslav určitě výbornou zábavu. Chtěl bych za ni proto organizátorům, kteří ji po trase své železnice pro účastníky stých oslav připravili, poděkovat. Dnešní vlak přivezl i vzpomínky. Je dobré vědět, jakou máme historii, odkud pocházíme, s kým jsme se přátelili. To je dobré pro naše rozhodování, co dělat nyní a v budoucnosti. Třetí věc, kterou úzkokolejka přivezla, je přátelství. Cesty jsou proto, aby lidi spojovaly. Jsem proto moc rád, že se mohu oslav zúčastnit, a potvrdit tak i naše velmi dobré vztahy s Jihočeským krajem.
Na příkladu akciové společnosti Jindřichohradecké místní dráhy je zřejmé, jak zdárně může fungovat propojení veřejného a soukromého sektoru. Jindřichohradecké místní dráhy ilustrují, že služba, kterou soukromá firma poskytuje občanům, může být a většinou i je na vyšší úrovni než ta, kterou poskytují některé státní subjekty. Úzkokolejka je nejen významnou součástí základní dopravní obslužnosti části České Kanady na území Kraje Vysočina, ale také prvořadým turistickým lákadlem. Ostatně Kraj Vysočina je v rámci České republiky krajem s největším množstvím památek zapsaných na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je to historické jádro Telče; Zelená Hora ve Žďáru nad Sázavou; bazilika sv. Prokopa a židovské ghetto v Třebíči. V našem kraji máme i velké množství přírodních krás, mohu připomenout např. Žďárské vrchy nebo krajinu v okolí Želivky, Dyje nebo Sázavy. Na území naší Vysočiny se také narodila řada významných osobností. Právě zde v Kamenici nad Lipou to byl hudební skladatel Vítězslav Novák, v Kališti u Jihlavy Gustav Mahler, v Jaroměřicích nad Rokytnou autor první opery na české libreto Jan František Václav Míča, který jako jeden z vůbec prvních hudebních skladatelů na světě používal sonátovou formu. V Třešti se narodil slavný právník a filozof Josef Alois Schumpeter. V tomto městě pobýval i Franz Kafka. Borová u Přibyslavi je rodištěm Karla Havlíčka Borovského. Určitě se sluší připomenout, že v Lipnici nad Sázavou strávil poslední léta života autor Osudů dobrého vojáka Švejka Jaroslav Hašek. Domek, ve kterém žil, vlastní dnes jeho vnuk Richard Hašek, který je jedním z iniciátorů projektu, díky němuž vznikla nedaleko Lipnice v přírodě do skal zatopených lomů vytesaná impozantní sochařská díla s názvy Bretschneiderovo ucho a Ústa pravdy. Ale myslím, že než přidávat další věty, bude lepší pozvat vás přímo na Vysočinu. Přijeďte, určitě nebudete litovat.www.kr-vysocina.cz
www.kraj-jihocesky.cz
www.jhmd.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001