Menu

10. výročí státního podniku Řízení letového provozu ČR

22. 05. 2005

29. dubna se při příležitosti oslav 10. výročí státního podniku Řízení letového provozu České republiky ve Smetanově síni Obecního domu uskutečnil slavnostní večer. V úvodním slovu generální ředitel Řízení letového provozu České republiky Ing. Petr Materna mj. řekl:
„Dnešní slavnostní večer a koncert, který je věnován 10. výročí založení státního podniku Řízení letového provozu České republiky, je nejlepší příležitostí pro krátké zastavení a zhodnocení této úspěšné etapy života podniku. Rok 1995 byl pro nás rokem změn, které jsme si přáli a které jsme aktivně připravovali. Naší společnou vizí bylo stát se aktivním subjektem vývoje právního a ekonomického prostředí České republiky i světové letecké komunity. Promyšleným plánováním a orientací na zákazníka jsme si tak za uplynulých deset let vytvořili stabilní a silnou pozici na trhu, včetně dlouhodobé perspektivy rozvoje v rámci nové, sjednocené Evropy. Naplnění cílů Řízení letového provozu České republiky, státního podniku a jeho současný úspěch je dílem kolektivním, za kterým stojí poctivá každodenní práce. Upřímné poděkování proto patří všem – našim zaměstnancům, zákazníkům i ostatním domácím a zahraničním partnerům v letectví.“
V rámci koncertního programu vystoupili špičkoví interpreti: sopranistka Gabriela Beňačková za klavírního doprovodu Doc. Kataríny Bachmannové, kytarový virtuos Luboš Brabec, houslistka Gabriela Demeterová s Pražským Collegiem a houslový virtuos Pavel Šporcl.
Program večera, po jehož skončení následoval bohatý raut, moderoval Marek Eben.www.rlp.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba