Menu

Anketa: zástupci cestovního ruchu reagují na „Balíčky pro návrat normálního života“

24. 04. 2021


Viliam Sivek, prezident Česká unie cestovního ruchu České republiky (ČUČR)
Návrh představený vládou je pro nás novinkou a nebyl s námi, jako největší asociací cestovního ruchu vůbec konzultován. Návrh sice definuje, která odvětví budou otevřena, ale není jasné kdy, ale návrat do normálu bude dlouhý a předložené návrhy s podmínkami otevření budou pro řadu provozovatelů nerentabilní. S ohledem na vládou nastavené kompenzace se ani nevyplatí nic dělat, protože by se tak provozovatelé připravili o možnost čerpat kompenzace. Vláda vůbec nereflektuje to, aby umožnila očkovaným a či čerstvě post-covidovým klientům neomezený přístup ke službám, jak mnohokrát avizovala. Představený návrh jenom prodlouží nejistotu jak na straně poskytovatelů služeb cestovního ruchu, tak i na straně klientů a podkopává poslední články naděje přežití v cestovním ruchu, tak jak to ČUCR prezentoval ve své poslední tiskové zprávě. Nejvyšší státní soud a jeho rozhodnutí o zrušení posledního opatření Ministerstva zdravotnictví jenom ukázalo, jak chaoticky jsou přijímána vládní opatření a jak těžké je pro všechny omezené se v tom orientovat.“Tomáš Prouza, prezident Svaz obchodu a cestovního ruchu (SOCR)
"Především je dobře, že PES je skutečně mrtvý a že se bude další postup řídit podle počtu nově nemocných a ne podle počtu lidí v nemocnicích, což popisovalo situaci se zhruba třítýdenním zpožděním a neumožňovalo rychlou reakci na změny situace. Je také dobře, že konečně máme na papíře představu, jak bude vláda dále postupovat. S většinou věcí se dá souhlasit, celkem reflektují rizikovost různých částí ekonomiky, ale chybí mi čtyři věci jasná definice. Za prvé, co vláda udělá pro restart cestovního ruchu, který se bude ještě dlouho vzpamatovávat ze současné situace, zejména v situaci, kdy všechny okolní země cestovní ruch výrazně podporují a zhoršují tak konkurenceschopnost toho českého. Za druhé, větší využití covid pasů. Pokud bude moci jedinec, který je očkovaný, má negativní test, nebo protilátky volně cestovat do zahraničí. Nevidím důvod, aby nemohl volně využívat i služby ve vlastní zemi. Z mého pohledu bude covid pas velmi účinným nástrojem, jak do ČR rychle vrátit zahraniční turisty. Za třetí, lepší rozlišení očividných skutečností. Například toho, že restaurační zahrádky jsou mnohem bezpečnější než interiéry restaurací a mohou být otevřeny výrazně dříve - zejména v situaci, kdy je legální koupit si pivo přes okénko a následně postávat ve skupinkách před restaurací, což není nic jiného než zahrádka na stojáka. Podobně nedává smysl omezovat kapacitu hotelů na 25 %, pokud se vyřeší riziko shlukování hostů ve společných prostorách. Za čtvrté, rozhodování v delším předstihu u závěrečných vln. Zatímco obchodům stačí na přípravu 3-4 dny, u hotelů nebo památek potřebujeme zhruba tři týdny, hlavně kvůli tomu, aby si lidé vůbec uvědomili, že mohou někam jet, naplánovali si cestu, udělali si rezervace. Věřím, že tyto věci bude ještě prostor upravit při dalších jednáních.“Eduard Bláha, prezident Svazu léčebných lázní České republiky (SLL)
„S rozhodnutím vlády a ministerstva zdravotnictví zásadně nesouhlasíme. Žádná jiná zdravotní péče není omezena, natož podle způsobu úhrady. Dokonce i zbytné nebo rozsahem nesrovnatelně významnější činnosti jsou podmiňovány jen antigenním testem, a často ani tím ne. Vláda má pomalé rozhodovací mechanizmy a nevidí očividné skutečnosti. Jako lichá jednoznačně vyznívá  obava ministerstva zdravotnictví ze zvýšené mobility lidí. V rámci lázeňství reálně mluvíme o přesunu maximálně jednoho až dvou tisíc testovaných týdně v celé ČR. To nedosahuje ani počtu denně se přesouvajících zaměstnanců na směnu velké výrobní společnosti. Vláda nechala v provozu některé podniky, ale jiné podnikatele a obory dusí s falešným tvrzením, že nechce zvyšovat riziko. Alarmující je pro nás zákaz přímé úhrady, tak fakticky některým lidem odepírá přístup ke zdravotní péči a diskriminuje je. Léčení pacientům po Covidu-19 samozřejmě přejeme, potřebují jej, ale toto částečné uvolnění prohlubuje diskriminaci ostatních. Proto věříme, že o uvolnění lázeňské léčby pro ostatní samoplátecké pacienty vláda rozhodne na nejbližším možném jednání. Léčebné lázně jsou registrovanými zdravotnickými zařízeními a poskytují lázeňskou léčebnou rehabilitaci samoplátcům i pojištěncům, nesmí přijímat k léčbě samoplátce od počátku března. Zákaz byl prodloužen i na období po skončení nouzového stavu, přičemž pro toto období nemá zákaz ani oporu v zákoně. Tzv. pandemický zákon totiž neumožňuje zakazovat zdravotní péči podle způsobu úhrady. Proti tomuto opatření lze tedy očekávat žaloby na stát.“Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR)
"Na základě rozhodnutí vlády konstatuje, že po opakovaných změnách ministrů zdravotnictví nedochází k žádnému zlepšení komunikace s veřejností, jak bylo slibováno současným ministrem, ale právě naopak. Opatření, která následně vláda přijímá jsou připravována bez diskuse se zástupci dotčených oborů a bez ohledu na další dramatické dopady na jednotlivé podnikatele. To vše v situaci, kdy až třetina podnikatelů již čelí existenčním potížím, a to bez jasného odůvodnění konkrétních kroků a jejich posloupnosti. Jsme názoru, že otevření restauračních zahrádek je možné uskutečnit ihned, při dodržování pravidel bezpečného provozu. Vnitřní prostory restaurací pak následně, za předpokladu, že bude zajištěn vstup osob, které potvrdí, že jsou očkovány nebo se prokáží výsledkem negativního testu, případně nedávno prodělaného onemocnění Covid-19. Ubytovací služby, jsou-li dodržena základní bezpečnostní opatření v kombinaci s negativními testy, nejsou  rizikem a není důvod je omezovat maximálně 25% kapacity. Vláda těmito kroky jen dále poškozuje podnikatele, a navíc pravděpodobně překračuje rámec zákona. Rozhodnutí Nejvyššího státního soudu opatření vlády zrušilo s termínem k nápravě. Vyzýváme vládu, aby respektovala současný právní řád, a v případné úpravě opatření zohlednila skutečně pouze to, co ji současný zákon umožňuje. Je zcela nepřijatelné, aby vláda bez jakýchkoliv jasných zdůvodnění rozhodovala, které služby otevře a kterým podnikatelům znemožní podnikat v situaci, kdy je zde stále rostoucí skupina občanů, kteří nejsou evidentně nebezpečím z pohledu nákazy a jejího šíření. Jsme připraveni zahájit právní kroky, které ji umožňuje zákon a bránit podnikatele, kteří se díky těmto netransparentním rozhodnutím a bez jakékoliv diskuse se zástupci jednotlivých profesí, dostávají do situace, kdy je jejich podnikatelská činnost již prakticky likvidována."
Připravil Matouš Kainc,  úvodní foto: Jiří Slíva.

www.ceskauniecr.cz
www.socr.cz
www.lecebnelazne.cz

www.ahrcr.cz

Česká unie cestovního ruchu LogoKontakty | SOCR.czSvaz léčebných lázní | Partneři | Priessnitzovy léčebné lázně a.s.AHR-logo | Gastro&Hotel

 

 

 

 

 

 

 

 Archiv