Menu

Opatření vlády likvidují podnikatele a jdou nad zákonný rámec

23. 04. 2021

Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) na základě dnešního rozhodnutí vlády konstatuje, že po opakovaných změnách ministrů zdravotnictví nedochází k žádnému zlepšení komunikace s veřejností, jak bylo slibováno současným ministrem, ale právě naopak. Opatření, která následně vláda přijímá jsou připravována bez diskuse se zástupci dotčených oborů a bez ohledu na další dramatické dopady na jednotlivé podnikatele. To vše v situaci, kdy až třetina podnikatelů již čelí existenčním potížím, a to bez jasného odůvodnění konkrétních kroků a jejich posloupnosti.

AHR ČR dále konstatuje, že opatření přijatá 6.4. 2021 a také na dnešním mimořádném jednání vlády, mohou být považována za překračující rámec zákona, a to jednak z hlediska nenaplnění podmínky § 69 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví o tom, že stále existuje riziko kontaktu nakažených a nenakažených, dále s tím souvisejícího hlediska příliš širokého rozsahu zákazu čerpání služeb vzhledem k aktuální situaci. Zákonu více vyhovující by bylo umožnit v hotelech a restauracích pobyt některým skupinám osob z řad veřejnosti, a to osobám očkovaným, s negativním testem na COVID nebo po nedávno prodělaném onemocnění.

Václav Stárek, prezident AHR ČR k tomu dodává: „Jsme názoru, že otevření restauračních zahrádek je možné uskutečnit ihned, při dodržování pravidel bezpečného provozu. Vnitřní prostory restaurací pak následně, za předpokladu, že bude zajištěn vstup osob, které potvrdí, že jsou očkovány nebo se prokáží výsledkem negativního testu, případně nedávno prodělaného onemocnění Covid 19. Ubytovací služby, jsou-li dodržena základní bezpečnostní opatření v kombinaci s negativními testy, nejsou  rizikem a není důvod je omezovat maximálně 25% kapacity. Vláda těmito kroky jen dále poškozuje podnikatele, a navíc pravděpodobně překračuje rámec zákona.“

Rozhodnutí NSS dnes opatření vlády zrušilo s termínem k nápravě. AHR ČR vyzývá vládu, aby respektovala současný právní řád, a v případné úpravě opatření zohlednila skutečně pouze to, co ji současný zákon umožňuje. Je zcela nepřijatelné, aby vláda bez jakýchkoliv jasných zdůvodnění rozhodovala, které služby otevře a kterým podnikatelům znemožní podnikat v situaci, kdy je zde stále rostoucí skupina občanů, kteří nejsou evidentně nebezpečím z pohledu nákazy a jejího šíření.

AHR ČR je připravena zahájit právní kroky, které ji umožňuje zákon a bránit podnikatele, kteří se díky těmto netransparentním rozhodnutím a bez jakékoliv diskuse se zástupci jednotlivých profesí, dostávají do situace, kdy je jejich podnikatelská činnost již prakticky likvidována.
Připravil Václav Stárek.


www.ahrcr.cz

 Archiv