Menu

Většina samoplátců se v lázních nebude moci léčit ani po rozvolnění

23. 04. 2021Drtivá většina pacientů, kteří si léčbu v lázních hradí z vlastních prostředků, nebude moci do lázní ani v květnu. Vláda v rámci nadcházející třetí vlny rozvolnění, která by měla být od 3. května, plánuje do lázní umožnit samoplátecký vstup pouze pro pacienty po prodělaném Covidu-19. „S rozhodnutím ministerstva zdravotnictví zásadně nesouhlasíme. Žádná jiná zdravotní péče není omezena, natož podle způsobu úhrady. Dokonce i zbytné nebo rozsahem nesrovnatelně významnější činnosti jsou podmiňovány jen antigenním testem, a často ani tím ne,“ zdůrazňuje dr. Bláha za Svaz léčebných lázní ČR.

Zástupci lázní nechápou, že u podniků stačí testování zaměstnanců, ale pro léčbu či zlepšení zdraví v lázních není pravidelné testování pacientů i zaměstnanců lázní dostatečné. „Důvodem pro umožnění léčby není ani zdravotní indikace pacienta. Přitom pojišťovny chronickým pacientům léčení hradí jen jednou za dva roky, proto si lázeňskou léčbu v mezidobí hradí z vlastních prostředků. To teď ale již dva měsíce nemohou,“ vysvětluje Martin Plachý, viceprezident SLL.

Jako lichá jednoznačně vyznívá i obava ministerstva zdravotnictví ze zvýšené mobility lidí. Reálně zde mluvíme o přesunu maximálně jednoho až dvou tisíc testovaných týdně v celé ČR. To nedosahuje ani počtu denně se přesouvajících zaměstnanců na směnu velké výrobní společnosti.

„Zákaz přímé úhrady tak fakticky některým lidem odepírá přístup ke zdravotní péči a diskriminuje je. Léčení pacientům po Covidu-19 samozřejmě přejeme, potřebují jej, ale toto částečné uvolnění prohlubuje diskriminaci ostatních,“ doplňuje dr. Bláha a dodává: „Proto věříme, že o uvolnění lázeňské léčby pro ostatní samoplátecké pacienty vláda rozhodne na nejbližším možném jednání.“

Léčebné lázně, jež jsou registrovanými zdravotnickými zařízeními a poskytují lázeňskou léčebnou rehabilitaci samoplátcům i pojištěncům, nesmí přijímat k léčbě samoplátce od počátku března. Zákaz byl prodloužen i na období po skončení nouzového stavu, přičemž pro toto období nemá zákaz ani oporu v zákoně. Tzv. pandemický zákon totiž neumožňuje zakazovat zdravotní péči podle způsobu úhrady. Proti tomuto opatření lze tedy očekávat žaloby na stát.
Připravil Svaz léčebných lázní České republiky.

www.lecebnelazne.czArchiv