Menu

Zemřel Otakar Leiský

29. 04. 2020

Ve věku nedožitých 95 let  31. 3. 2020 zemřel  zakladatel první ekologické organizace v České republice TIS – svaz pro ochranu přírody a krajiny a iniciátor záchrany Huculského koně RNDr. Otakar „Ralf“ Leiský. Do svých posledních dnů byl činný v oboru ochrany přírody.

Otakar Leiský se narodil 11. listopadu 1925 v Pardubicích, od svých pěti let žil ve slovenském Prešově a  začátkem války se rodina Leiských přestěhovala do Prahy. Otakar Leiský se záhy připojil k protinacistické odbojové skupině Zpravodajská brigáda. Po válce začal studovat lékařství, ale po pěti semestrech přestoupil na přírodovědeckou fakultu. Základní vojenskou službu strávil u těžkého dělostřelectva v Brdech a poté pracoval na ministerstvu školství, kde spoluzaložil odbor ochrany přírody.

Roku 1958 založil ve spolupráci s Národním museem Sbor ochrany přírody, kterému byl roku 1969 udělen status nezávislé organizace TIS – svaz pro ochranu přírody a krajiny. Sdružení bylo v roce 1979 komunisty rozprášeno, ale 1. 1. 1990 obnoveno a funguje dodnes. Roku 1972 zareagoval TIS na vymírání huculských koní (v té době na celé planetě zbývalo jen asi 300 čistokrevných huculů)  a založením Hucul Clubu se zasloužil o jejich záchranu – mimo jiné nalezl pro hucula uplatnění v oblasti výchovy člověka ke vztahu k přírodě, v hipoterapii, v jezdecké turistice, terénním a vytrvalostním jezdectví.
Připravila Iveta Brixí.

www.huculclub.euArchiv
Česká chuťovka