Menu

16. ročník konference Standardy ve stravovacích službách

21. 04. 2022

k_4

Profesionálové diskutovali o aktuálních i nadčasových tématech s odborníky. Monitorování teplot pro bezpečnost potravin, označování potravin a nejčastější nedostatky či pohled auditora na dodržování požadavků správné výrobní praxe… To byla některá z témat již 16. ročníku konference Standardy ve stravovacích službách. Ta se jako již tradičně uskutečnila začátkem dubna v Clarion Congress Hotel Prague ve Vysočanech.

Na programu akce bylo celkem pět přednášek včetně prostoru pro diskuzi. Jednotlivé prezentace přednášejících reflektovaly aktuální dění a palčivá témata, která aktuálně řeší provozovatelé stravovacích provozů. Témata jsou vždy cílena na management úseku stravování nejen v hotelech a restauracích, ale i nemocnicích, školních jídelnách a domovech pro seniory. Moderování akce se ujal MUDr. Josef Štorm, zástupce Rady Kolejí a menz UK společně s jednatelem pořádající společnosti HASAP Consulting, s.r.o. Milošem Žáčkem.

Svou záštitou akci podpořil ministr pro místní rozvoj, ministr zdravotnictví, ministr zemědělství, rektorka Univerzity Karlovy a dále, Asociace kuchařů a cukrářů ČR a Česká asociace sester.

Jako první dostala slovo Ing. Zuzana Svojanovská z firmy HASAP Consulting. Téma její přednášky znělo Pohled auditora na dodržování požadavků správné výrobní praxe. „Správnou výrobní praxí se rozumí dodržování všech hygienických požadavků a povinností v procesu výroby a při uvádění potravin a pokrmů do oběhu a uplatňování hygienických zásad,“ uvedla Svojanovská s tím, že správná výrobní praxe a navazující systém HACCP tvoří základ, na kterém stojí bezpečnost potravin a pokrmů. Přednášku dále zaměřila na možné újmy spotřebitele ale také na nejčastější chyby, kterých se provozovatelé v praxi dopouštějí a se kterými se auditoři setkávají.

Poté přišla na řadu přednáška s názvem „Virologie potravin a prostředí v době covidové“, kterou si připravila Mgr. Petra Vašíčková, Ph.D. z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství. Posluchači mohli vyslechnout velmi zajímavé aktuální poznatky. Ty se týkaly například způsobu přenosu infekcí či preventivních opatření proti šíření alimentárních infekcí. Přednášející upozornila na dodržování správné hygienické praxe při produkci a zpracování surovin, důraz kladla na zabránění manipulace s potravinami infikovaným osobám  či zdůraznila význam používání rukavic.

S aktuálními předpisy, které se týkají označování potravin, seznámila účastníky Ing. Simona Mrkvicová  z Ústředního inspektorátu SZPI. Téma pojala především prakticky, kdy posluchače seznámila s nejčastějšími nedostatky právě z hlediska označování potravin. „Požadavky na označování potravin se zpravidla liší podle toho, zda a jakým způsobem jsou baleny a jakým způsobem jsou nabízeny spotřebitelům,“ informovala Simona Mrkvicová a doplnila: „Označením se rozumí jakákoli slova, údaje, ochranné známky, obchodní značky, vyobrazení nebo symboly, které se vztahují k určité potravině a jsou umístěny na obalu, dokladu, nápisu nebo etiketě, a to i krčkové nebo rukávové, které potravinu provázejí nebo na ni odkazují.“

Neméně přínosnou přednášku si připravil RNDr. Vladimír Horský, CSc. ze společnosti Qi Analytical s.r.o., kde má na starosti realizace monitorovacích systémů teplot a vlhkosti. Přednáška byla zaměřena na systémové řešení monitoringu pro bezpečnost potravin. V úvodu přednášky Vladimír Horský uvedl nejen základní znaky, které je třeba sledovat jako teplota, vlhkost a čas. Upozornil, že systémy by měly kontrolovat i vzhled, balení či provedené sanitace.  Dalším bodem přednášky byly třeba typy měřidel či správná technika měření.

Poslední přednáškou na téma Jak si dnes udržet pozitivní přístup a životní energii zakončil program konference Ing. Richard Dobeš, konzultant a kouč ze společnosti Krauthammer ČR. Přednáška reflektovala na současnou situaci v oblasti vedení lidí, kdy je potřeba i přes časté změny, nenadálé stresové situace a pochopitelný úbytek energie, dokázat motivovat kolektiv k dobrým pracovním výkonům. Závěrečným zpestřením bylo losování bohaté tomboly.

Hlavním partnerem byla ORKLA, dalšími partnery akce byli: CPI Hotels, a.s., Ecolab s.r.o., GIF ActiveVent, HealthCare Institut, Christeyns, s.r.o., Jiva Jirák, spol, s r.o., Kdelovit.cz, Krauthammer Partners Czech Republic, s.r.o., RATIONAL Czech Republic s.r.o. Mediálními partnery konference byl magazín profesionální gastronomie Gastro Report Minutka a časopis e-Vsudybyl.cz.

Organizátoři již připravují podzimní termín konference. Ta se uskuteční 2. listopadu 2022 v Clarion Congress Hotelu v Olomouci.
Připravila Kamila Fuchsová.

www.konferencehasap.cz
www.hasap.czArchiv