Menu

Nominujte nové Blanické rytíře

09. 01. 2018

Do 14. února 2018 zasílejte nominace na Blanické rytíře. Nominovat můžete fyzické osoby, které se významně zasloužily o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka. Ocenění převezmou titul Blanického rytíře 30. března 2018 ve 13 hodin v obřadním sále vlašimského zámku.

 
V roce 2017 ocenění Blanický rytíř získali zleva Miloš Povolný, Lydia Petráňová a Jiřina Holá.

Nominována může být fyzická (nikoli tedy právnická) osoba, která se významně zasloužila o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka. A to za mimořádný čin v uplynulém roce (popř. dokončený v uplynulém roce) nebo za celoživotní dílo (ve výjimečných případech může být ocenění uděleno i in memoriam). Nominaci může podat kdokoli, tedy jednotlivý občan, obec či zájmový spolek písemně na adresu administrátora ocenění: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim. Nominace musí obsahovat titul, jméno a příjmení kandidáta, datum jeho narození, odůvodnění nominace a jeho kontaktní adresu, popř. telefon. Nominaci je třeba podat písemně s podpisem a kontaktem na navrhující osobu nebo organizaci. Od počátku vyhlašování v roce 1999 obdrželo ocenění podblanických neziskových organizací již padesát šest osobností, o kterých se víc dozvíte na www.blanickyrytir.cz.
Připravil Jiří Pavelka, foto B. Hozová.

www.blanickyrytir.cz

www.csopvlasim.cz