Menu

Výstava Voda / Obrazy proměny živlu

13. 12. 2020

Výstavu Voda / Obrazy proměny živlu, která v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech potrvá od 19. 12. 2020 do 28. 3. 2021, připravily kurátorky Šárka Leubnerová a Lucie Šiklová.

Voda je živel kapalný, zanořující se a znovu se vynořující, mění podobu, tvar i skupenství před lidskými zraky, přechází v tuhý led i těkavé vodní páry. Čtyři živly – vodu, vzduch, oheň a zemi, nalezneme jako věčné prvky prazákladu světa již u předsókratovských filosofů. Voda jako jeden z nich je činným prapočátkem, potravou světa, ale i možnou příčinou jeho zániku. Tvárná a přijímající životadárná voda představuje ženský aspekt.  Avšak chladná a temná všepohlcující hlubina znamená zapomnění, a věčné zapomnění smrt. Neustále proměnlivá mění svůj vlastní obraz i obrazy představ sedícího a snícího na jejím břehu.  Filosof a spisovatel Gaston Bachelard (1884–1962), ve své studii vydané pod titulem Voda a sny v Paříži roku 1942, rozvíjí představu vody jako živlu, disponujícího materializující obrazností. V substanci vody rozpoznává určitý druh niternosti, velmi odlišné od niternosti, jakou sugeruje „hloubka“ ohně nebo kamene. S vědomím, že chytáme nepolapitelného, lesklého, rtuťovitého hádka jsme se tuto niternost pokusily výběrem obrazů proměn vody ve způsobu i čase zachytit.

Galerie Klatovy / Klenová, p. o. přeje všem svým přátelům a příznivcům radostné Vánoce a hodně štěstí v roce 2021.
Připravila Jitka Svobodová.

www.gkk.czArchiv
Česká chuťovka