Menu

V sektoru HoReCa změnilo zaměstnání 43 % zaměstnanců

20. 12. 2020

Z nejnovějšího globálního průzkumu Workmonitor personálně poradenské společnosti Randstad vyplynulo, že v uplynulých šesti měsících změnilo zaměstnání 19,8 % Čechů. Další pětina lidí si aktuálně jinou práci buď aktivně hledá, nebo se po zajímavých pracovních příležitostech u jiného zaměstnavatele poohlíží. V oblasti hotelnictví a stravování (HoReCa) změnilo zaměstnání 43 % zaměstnanců.

„Míra spokojenosti českých zaměstnanců, procento těch, kteří hledají nové pracovní příležitosti, a podíl těch, kteří za posledních šest měsíců skutečně změnili zaměstnání, zůstaly ve srovnání s předchozími obdobími téměř stejné. Je zřejmé, že pandemie s trhem práce zatím výrazně nepohnula,“ komentuje Alžběta Honsová, marketingová manažerka české pobočky společnosti Randstad. Co se mění, je mentalita zaměstnanců. Jistota práce se pro ně stává klíčovou a díky tomu roste i loajalita k zaměstnavatelům. Mnozí respondenti v průzkumu naznačují, že by byli ochotni činit nejrůznější ústupky, jen aby si udrželi své zaměstnání. Například 18 % pracovníků z celého světa uvádí, že by si v případě potřeby navýšili pracovní hodiny, a to i bez zvýšení mzdy, dalších 30 % by zase bylo ochotných převzít jinou roli, pokud by o to byli požádáni. Desetina respondentů by přistoupila i na snížení mzdy.

Kdo změnil zaměstnání a proč?
Během posledního půl roku změnilo zaměstnání 19,8 % lidí. Míra fluktuace byla vyšší u mužů (22,2 %) než u žen (17 %), nejčastěji šlo o nejmladší věkovou kategorii zaměstnanců 18 až 24 let. Nejčastějšími důvody pro změnu zaměstnavatele byly dle respondentů průzkumu shodně získání lepších pracovních podmínek (28,6 %), osobní důvody (28,6 %) a touha po změně (28,6 %). Pokud jde o obory, tak k největší fluktuaci zaměstnanců došlo v oblasti hotelnictví a stravování, kde práci zejména z organizačních a osobních důvodů změnilo celých 43 % zaměstnanců, dále ve výrobě potravinářských výrobků (38,5 %) a také v telekomunikacích a poštovních/doručovacích službách (25 %). „Velké pohyby v sektoru HoReCa jsou logické vzhledem k tomu, že právě restaurace a hotely jsou nejvíce omezeny vládními protipandemickými opatřeními,“ komentuje Alžběta Honsová a dodává: „Nejvíce pracovníků z této oblasti přešlo v průběhu podzimu do logistiky a e-commerce.“

Kdo hledá novou práci?
Novou práci si aktivně hledá 5,2 % dotazovaných a 14,6 % se po nových pracovních nabídkách a příležitostech poohlíží. Nejaktivněji nové zaměstnání hledají muži v nejmladší věkové kategorii 18-24 let (25 %) a ženy ve věkové kategorii 35 – 44 let (22 %). „Ženy, které hledají novou práci, jsou nejčastěji maminky, které zvláště nyní, v době vládních opatření a distanční výuky musí skloubit péči o děti s pracovními povinnostmi. Zajímají je proto zejména nabídky, které umožňují časovou flexibilitu,“ vysvětluje Alžběta Honsová.

Kdo má obavy ze ztráty zaměstnání?
Podíl zaměstnanců, kteří se velmi obávají, že by mohli přijít o práci, činí 10 %. Mírně více se obávají ženy (11 %) než muži (9 %). Podle Alžběty Honsové mají relativně největší obavy ze ztráty práce lidé pracující v oblasti telekomunikací a poštovních/doručovacích služeb, v sektoru HoReCa, v oblasti financí a pojišťovnictví a v sektoru obchodu a služeb.

Průzkum Workmonitor společnosti Randstad
byl poprvé publikován v Nizozemsku v roce 2003, a nyní již zahrnuje 34 zemí po celém světě. Pokrývá Evropu, Asii i Ameriku. Randstad Workmonitor vychází od roku 2020 dvakrát do roka a jeho výsledky odráží lokální i globální trendy v oblasti mobility. Ty je možné díky pravidelnosti průzkumu sledovat v průběhu času. Workmonitor Mobility Index měří postoj a očekávání zaměstnanců z hlediska změny zaměstnavatele nebo práce v průběhu následujících šesti měsíců. Kromě mobility sleduje spokojenost zaměstnanců a jejich osobní motivaci. Součástí každého průzkumu je i sada tematických otázek, které zkoumají současné trendy. Výsledná data tak poskytují komplexní vhled do aktuální situace na trhu práce. Kvantitativní studie je prováděna prostřednictvím on-line dotazníku u populace ve věku 18-65 let, pracující minimálně 24 hodin týdně v placeném zaměstnání (nezahrnuje osoby samostatně výdělečně činné). Minimální velikost zkoumaného vzorku je 800 respondentů za každou zemi, pro průzkum je využíván Dynata panel. Dotazování pro tuto druhou vlnu Randstad Workmonitor průzkumu 2020 proběhlo v období od 13. do 26. října 2020.

Randstad
je globálním lídrem v segmentu HR služeb a specializuje se na řešení v oblasti flexibility práce a poskytování personálně poradenských služeb. Podporujeme lidi a společnosti v dosažení jejich skutečného potenciálu. Věříme, že nejlépe se toho dá dosáhnout spojením lidského přístupu s využitím nejmodernějších technologií. Naše portfolio služeb zahrnuje klasické agenturní zaměstnávání a vyhledávání pracovníků na hlavní pracovní poměr, in-house řešení, executive search a komplexní řešení v oblasti HR. V roce 2019 jsme pomohli více než dvěma milionům uchazečů najít smysluplné zaměstnání u našich 280 000 klientů. Dále jsme vyškolili více než 350 000 lidí. Randstad je aktivní ve 38 zemích a v téměř polovině z nich patří mezi top 3 společnosti působící v oboru. V roce 2019 měl Randstad v průměru 38 280 vlastních zaměstnanců a vygeneroval příjmy v hodnotě 23,7 miliard eur. Randstad N.V. byl založen v roce 1960, se sídlem v Diemen (Nizozemí) a je kótován na NYSE Euronext Amsterdam. V Českuý má 170 konzultantů a poskytuje služby v oblasti agenturního zaměstnávání, procesního řízení lidských zdrojů a vyhledávání lidí na stálé úvazky klientům prostřednictvím 20 pracovišť.
Připravil Ondřej Hampl.

www.randstad.com
www.randstad.czArchiv