Menu

Studenti VŠO představili projekty na podporu cestovního ruchu

13. 06. 2018

Studenti magisterského studia Vysoké školy obchodní v Praze (VŠO) představili výsledky projektů na podporu cestovního ruchu v Česku. Letos se zaměřili především na využívání IT aplikací nebo na rozvoj turismu v metropoli a Pardubickém kraji. Nechyběly ani projekty zaměřené na VŠO.
studentsk_projekty_2018

Výsledky 8. ročníku projektů na podporu regionálního cestovního ruchu odprezentovali v pondělí 11. června vedoucí projektů v prostorách Betlémské kaple na Praze. Studenti z magisterského programu Management cestovního ruchu pracovali po celý rok v šesti týmech pod odborným vedením pedagogů VŠO a v úzké spolupráci s jednotlivými podniky a organizacemi. „Do budoucna chceme vytvořit formát, podobný podnikatelskému inkubátoru, který bude k dispozici aktivním studentům s konkrétními nápady, a využitelný pro nastartování jejich soukromého podnikání zejména v oblasti cestovního ruchu,“ popisuje Táňa Valská, garantka kurzu Případové studie v cestovním ruchu na VŠO. Studenti projekty vypilovali do nejmenších detailů, nechybí ani detailní kalkulace nákladů a výnosů, projednání s dodavateli, místními producenty i s příslušnými orgány.
V rámci studentských projektů začala Vysoká škola obchodní nově spolupracovat se společností Inventi. Její start-upovou akademii letos absolvovali tři studenti VŠO. Start-up akademii bych doporučil všem, kteří se chtějí dozvědět více o podnikání a nastartování vlastního businessu. V průběhu prvního setkání představíte svůj projekt a vyzkoušíte si identifikovat rizika a jejich řešení v osmi minutách. V rámci akademie se naučíte řadu dovedností včetně efektivní komunikace se zákazníkem,“ popisuje student VŠO a absolvent start-upové akademie, Michal.

Představení projektů:

Prezidenti stoleté republiky aneb 11 tváří stoleté historie
Založení republiky si letos připomínáme nejen v Česku, ale i ve Slovenské republice. Studentky VŠO se proto rozhodly významné výročí podpořit vytvořením projektu Prezidenti stoleté republiky. Uspořádáním veřejné venkovní výstavy spojí prezidenty stoleté republiky s obdobím, ve kterém stáli v čele naší vlasti, a seznámí veřejnost s nejdůležitějšími událostmi od roku 1918 až do roku 2018. Cílem výstavy je upozornit na události spojené s územím Prahy 7. Expozice bude proto vystavena po celý říjen před kostelem sv. Antonína Paduánského na Strossmayerově náměstí.

Škola hrou aneb projdi se s námi Prahou
Studenti VŠO chtěli pedagogům základních škol usnadnit tvorbu výukových a zábavných materiálů pro školní výlety. Učitel si zvolí z nabídky připravených tras Prahou, které navazují na učební plán daného ročníku. V první fázi projektu jsou v nabídce čtyři trasy, a to Za pokladem Vyšehradu pro čtvrtý ročník, Po stopách Golema pro pátý ročník, pro sedmý ročník je připravena trasa Petřín a Kampa pro osmou a devátou třídu. Každá trasa obsahuje základní informace o dopravě na místo, nezbytné vybavení pro hru, fakta a informace týkající se vzdělávací části a popis her. Studenti budou projekt testovat se žáky základních škol.

Kavárna Kompas
Kompas je studentská kavárna umístěná do srdce prostor Vysoké školy obchodní v Praze. Kompas má být místem střetávání a prolínání odlišných světů, které se na VŠO vyskytují, a přesto se ne vždy setkávají. Kavárna svým konceptem vyzývá k neformálním setkáním všech z VŠO. Maže tak bariéry mezi pedagogy a studenty, naplňuje a dále rozvíjí pospolitost školy. Prostory kavárny jsou funkčně rozděleny do čtyř zón, z nichž jedna je primárně určena relaxaci, druhá umožňuje studium a sdílení znalostí, třetí nabízí místo k občerstvení a čtvrtá je věnována samotné výrobě a prodeji.

Klikni si na VŠO
Žijeme v době chytrých telefonů, kdy se mobil se stává nezbytným společníkem, který nám denně usnadňuje život. Na základě této myšlenky se tým studentů rozhodl vytvořit školní aplikaci VŠO, která díky pár kliknutím ukáže rozvrh, harmonogram výuky, kontakty, upozornění na přesun hodiny, zaplacení studia nebo přehledný plánek školy. Zimní semestr tým věnoval šetření, plánování a technickému uchopení aplikace. Návrh funkcí v aplikaci vznikl na základě v dotazníku zjištěných požadavků studentů a zaměstnanců školy. Studenti věří, že aplikace pomůže novým spolužákům „zmá(č)knout VŠO“.

PesPort
Návrh aplikace PesPort je unikátním projektem zaměřeným na majitele psích mazlíčků. Projekt získal název sloučením slov „pes“ a „passport“ (pozn. anglicky cestovní pas), od čehož se odvíjí myšlenka projektu. V rámci aplikace je možné vytvořit pejskovi virtuální pas, který by sloužil k zaznamenávání aktivit, i ke komunikaci s dalšími uživateli. Majitelé díky PesPortu už nebudou muset zdlouhavě plánovat, kam mohou se svým psem cestovat. Do aplikace zadají pouze lokalitu a PesPort jim nabídne možnosti jak ubytovacích, tak i stravovacích zařízení či venčících tras. Jednotlivá zařízení mohou uživatelé zároveň hodnotit, komentovat i přidávat. Aplikace bude bezplatně ke stažení ve všech autorizovaných obchodech. K dispozici bude i zpoplatněný prémiový účet, který nabídne rozšířené funkce.

Pardubicko
Ukázat, že Pardubicko nabízí víc než jen lahodné perníky, měli studenti posledního projektu na základě konkrétního zadání destinačního managementu, který byl zpracován ve spolupráci s mladým spolkem pro rozvoj turistické oblasti Pardubicko. Studenti dostali šanci zapojit se do projektu a navrhnout nové atraktivní produkty pro vybrané turistické cíle a památkové objekty. Jejich cílem bylo rozšířit stávající nabídku a představit nové možnosti, které zvýší návštěvnost a ekonomickou výnosnost Pardubického kraje.
Připravila Zuzana Plecitá.

www.vso.czArchiv