Menu

Rostliny na hranici přežití

16. 09. 2022

V jakých nadmořských výškách jsou ještě rostliny schopny přežít? V Ladaku, v severozápadním Himálaji, až v 6 100 m n. m. Vědci a vědkyně z Botanického ústavu AV ČR v Ladaku dlouhodobě studují rozšíření rostlin, jejich adaptace na extrémní podmínky prostředí a schopnost se vypořádat s oteplováním naší planety. Rostliny i samotný výzkum přibližuje výstava fotografií
v Galerii Natura v průhonickém zámku, která bude otevřena do
6. listopadu, každý den v otevírací době Průhonického parku.


Ladak,
horská krajina výjimečné krásy v severozápadním Himálaji, je nejméně osídlenou oblastí Indie, která fascinuje rostoucí počet návštěvníků svými náboženskými a kulturními poklady. Je ale také místem jedinečného přírodního dědictví. V Ladaku je známo celkem asi 1250 druhů cévnatých rostlin. Počet se zdá být překvapivě nízký ve srovnání například s Českou republikou, která má o něco menší rozlohu, ale asi čtyřikrát více druhů rostlin. Nízká druhová bohatost zjevně souvisí s obecně nepříznivým, chladným, suchým prostředím ve vysokých nadmořských výškách.

„Jedinečnost ladacké flóry tak nespočívá v počtu druhů, ale v přizpůsobení k extrémním podmínkám – rostliny mají různé anatomické, fyziologické a ekologické adaptace, které jim umožňují přežívat v nadmořské výšce až do 6 100 m n. m.,“ říká Jiří Doležal z Oddělení funkční ekologie, který se na výzkumu v Ladaku podílí.  

Vědci a vědkyně z Botanického ústavu AV ČR studují rostliny v Ladaku už od roku 1997. Prozkoumali rozšíření druhů v oblasti, popsali některé nové druhy a v současnosti studují zejména adaptace rostlin na extrémní podmínky prostředí a jejich schopnost se vypořádat s oteplováním naší planety. Ladak představuje unikátní biologickou laboratoř, dlouhodobě relativně stabilní díky suchému podnebí a malému zalednění, které je příčinou toho, že zde nalézáme cévnaté rostliny nejvýše na světe. Studium evoluce a ekologie ladacké flóry stejně jako reakce jednotlivých druhů i celých ekosystémů na klimatické změny tak přináší mnoho nového poznání a doufáme, že přispěje i ke zvýšení povědomí o jedinečnosti přírodního bohatství Ladaku.
Připravila Miroslava Dvořáková.

www.ibot.cas.cz
www.pruhonickypark.cz  Archiv