Menu

Expozice lidové architektury

16. 05. 2020

deutch

Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě zpřístupnilo novou část stálé expozice, která prezentuje lidovou architekturu severního Horácka jako jedinou stále živou oblast tradiční lidové kultury v regionu. Roubené chalupy i zděné statky se stále přestavují, rekonstruují nebo bourají a tvůrci expozice si kladli smělý cíl – obeznámit návštěvníky se základními principy a typickými prvky horácké architektury a kultivovat tak jejich přístup k architektuře jako součásti místního krajinného rázu a regionální historie.

Rozměrný model horácké chalupy pro muzeum vytvořil Martin Jelínek z Krásného. Jedná se o rekonstrukci domu ve Vříšti, který byl v 50. letech v rámci projektu Národního památkového ústavu zdokumentován studenty Antonína Kuriala. Dnes již dům nestojí. Dalším mementem jsou dveře žondru (typické dřevěné předsíně) z domu v Kadově, který byl zbořen před rokem.

Součástí expozice je dotyková obrazovka s historickými fotografiemi z muzejního archivu a fotografiemi zajímavých staveb, které přežily do současnosti, s krátkými komentáři.

„Doupě“, které jsme u expozice vybudovali zejména pro děti, ve kterém se relaxuje a poslouchá vyprávění o životě v horácké chalupě před sto lety, bude zatím bohužel z důvodu mimořádných hygienických opatření nepřístupné.

Autoři expozice: kurátorka horáckého muzea Alice Hradilová, architekt František Brychta. Odborní poradci: Zdena Chocholáčová, Jan Kuča. Model horáckého domu: Martin Jelíne. Ručně psané popisky: Hana Jelínková. Grafika: Vojtěch Jehlička. Programování: Radek Kapla. Dřevěné nářadí na výrobu šindelů zapůjčila rodina Bukáčkova z Líšné.
Připravila Alice Hradilová.

https://hm.nmnm.cz/Archiv