Menu

Hluboká voda, nejhlubší les – strašidla podle zkušenosti a tradice

17. 05. 2022

Rudolf Adámek, Mikoláš Aleš, Vilém Amort, Vladimír Boudník, Bratrstvo, Marie Butula Cichá, Alén Diviš, Tomáš Hlavenka, Anna Hulačová, Václav Jirásek, Jan Konůpek, Lukáš Kudrna, Josef Lada, Josef Loukota, Lucie Lučanská, Eva Maceková, Karel Němec, Jaroslav Panuška, Max Pirner, Alois Podloucký, Tomáš Ruller, Hanuš Schwaiger, Miloš Šejn, Jaroslav Špillar, Otokar Štáfl, Richard Teschner, Jakub Orel Tomáš, Josef Váchal, Veronika Vlková, Jan Vytiska, Markéta Wagnerová, Antonie Zichová, Jan Zrzavý

Českomoravská krabatina svou lesnatostí, členitostí i drsným podnebím, a také sporým decentralizovaným osídlením skýtala v rámci českého a moravského území ideální podmínky pro život starých pověr a představ o světě. Lidé tu uvykli tvrdé práci v lese a na kamenitých polích, vydobytý chléb tu byl tvrdý a zimy dlouhé. Dodnes si oblast zachovala něco ze svého starého rázu. V každé vsi se ústně tradovaly příběhy, jejichž aktéři, pokud vyvázli živí, mohli po celý svůj život odpřisáhnout svou hrůzostrašnou zkušenost, jakou učinili během setkání se záhadnými a nebezpečnými bytostmi místních lesů a luk: divoženkami, světýlky, ohnivým mužem, hastrmanem nebo hejkalem. Ještě v 60. letech čerpal jiříkovický řídící učitel Josef Vališ, amatérský etnograf, z vyprávění pamětníků příběhy, které se odehrály konkrétním lidem. Ještě tehdy byl vodník považován za reálně žijící bytost: „Jistotnej příběh, jistá pravda, no dřív tady ty bytosti bejvaly, lidi se s nima potkávali.“

V období tíživých událostí posledních let nám toto téma vyvstalo před očima asi podobně, jako vidina děsivého vodníka v některém z početných rybníků kolem Nového Města v nelehkých časech koncem předminulého století. Strašidelné zjevy se obvykle vynořují v dobách nejistoty, útlaku, nemocí a válek.Téma přírodních duchů a jejich výskytu bytostně spjaté s ekologickou krizí, s nezadržitelným mizením přírodního prostředí.

V trojici kurátorů - Alice Hradilová (z Horáckého muzea), Jakub Orel Tomáš (z Horácké galerie v Novém Městě na Moravě) a Martin Jiroušek (ostravský hororolog na volné noze) – jsme se rozhodli projektem oživit Nové Město na Moravě na celé léto 2022. Jedná se o celý soubor výstav, který na tři měsíce zaplní výstavní sály v krajské galerii i městském muzeu. Navzdory mnoha nejmenovaným komerčním projektům, devalvujícím dětskou a obecně lidskou fantazii, se tým kurátorů rozhodl v tématu strašidel zajít na hlubinu. Cílem není daný fenomén zmapovat komplexně, spíše prezentovat vybrané přístupy starších autorů ve srovnání se současným pojetím.

Skupinová výstava HLUBOKÁ VODA, NEJHLUBŠÍ LES – strašidla podle zkušenosti a tradice se pokouší nahlédnout fenomén lesních a vodních duchů v českém umění 19. a 20. století, navíc v  dialogu s díly současných českých umělců. Ve svém rámci se lehce dotýká odrazu těchto témat také v divadle, filmu, hudbě či literatuře. Výstava bude mít 5 oddílů: Bestiáře K. Němce a J. Váchala; Výskyt vodníka v českém umění; Hejkal čili divý muž; Utopencovo delirium, hrůzostrašný filmový plakát; Miláčkové, dílo Aloise Boháče.

Bytosti, které by dřevorytec a mystik Josef Váchal ve své knize Ďáblova zahrádka, ústředním objektu výstavy, zahrnul pod kategorii přirozená strašidla aneb zjevové přírodní povahy, evokují téma týkající se lidové tradice. Tradice totiž přenášela odvěkou zkušenost a schopnost skupiny usedlíků, zemědělců v daném prostředí vůbec přežít. Vyjadřuje obavy a naděje prostých lidí, kteří bojovali o živobytí v drsném přírodním prostředí. Hranice lesa znamenala kdysi co hladina vody, její překročení znamenalo překročení tabu. Dnes si již nedokážeme představit les jako jeden ze živlů ani obavy, které vzbuzovalo jeho tajemství. Koncem 19. století se téma vlivem autorů národního obrození probouzí a zároveň mění do podob konkrétního literárního, hudebního, divadelního, či obrazového tvaru.

Výstavu doplňuje bohatý doprovodný program: letní Vodnické ARTkino odpromítá tituly jako Kytice (2000), Hastrman (2018), Rusalka (1978) nebo Konec vodníků v Čechách aneb jak utopit doktora Mráčka (1974). Brněnský divadelní spolek bazmek entertainment připraví 17. 9. 2022 návštěvní den VODNIK OPEN, kdy budeme moci krátce navštívit vodníky přežívající na okrajích měst. 18. - 22. 7. 2022 nás čeká příměstský tábor zaměřený na průzkum místních bytostí.
Připravila Alice Hradilová. 

https://hm.nmnm.cz/Archiv