Menu

Ochránci přírody pasou ovce v lesích u Želivky

21. 05. 2020

1

Na území Národní přírodní památky Hadce u Želivky letos ochránci přírody z Vlašimi znovu pasou stádo ovcí.  Výsledky loňské sezóny přesvědčily ochranáře, že pastva do kvetoucích hadcových borů patří. Spasené traviny uvolnily prostor pro první zástupce hadcových bylin. Cílem je udržet ve zdejších lesostepích podmínky pro kriticky ohroženou kuřičku hadcovou. 

Letos začínají ochránci z Českého svazu ochránců přírody Vlašim s lesní pastvou na území národní přírodní památky Hadce u Želivky již v květnu. Navazují tak na loňskou sezónu, která ukázala, že spasení travin skutečně uvolňuje místo pro vzácné kvetoucí druhy jako je vítod hořký krátkolistý nebo penízek horský. Těm se v řídkých borech na hadcovém podloží dařilo v minulosti právě kvůli tomu, že se tu tradičně páslo.

Hlavním cílem je ale umožnit návrat kriticky ohrožené kuřičky hadcové, evropsky chráněné kdrobné květinky, která roste jen na dvou místech na světě. Pastva je vyvrcholením systematické péče o území v projektu „Život pro kuřičku“, který financuje Evropská unie, program LIFE. V posledním roce projektu se ukazuje, že péče o území Hadců u Želivky přinesla výsledky v podobě nárůstu populace této rostliny, které hrozilo vyhynutí. 

Na území pěti hektarů národní přírodní památky se po dobu dvou týdnů pase stádo třiceti ovcí. Omezená doba i velikost stáda byla nastavena kvůli omezené úživnosti lesního podrostu a blízkosti vodárenské nádrže. Český svaz ochránců přírody Vlašim po dohodě s vlastníkem pozemku, Lesy České republiky s.p. a státním podnikem Povodí Vltavy, získal potřebné výjimky, aby mohl dříve tradiční, ale dnes neobvyklou formu péče o krajinu realizovat. 

Stádo ovcí je pod dozorem proškoleného personálu dvacet čtyři hodin denně ve dvojitém ohradníku ze sítí nabitých elektřinou. I přes blízkost dálnice a probíhající stavební práce ale ovce nejeví žádný neklid a stejně jako loni neočekáváme, že by způsobily nečekané problémy. 

Záchranu kuřičky hadcové v projektu LIFE for Minuartia – Život pro kuřičku realizuje Botanický ústav Akademie věd ČR a Český svaz ochránců přírody Vlašim za finanční podpory programu LIFE Evropské unie a Ministerstva životního prostředí.
Připravil Ondřej Pašek.

www.csop.cz

 Czt