Menu

Brněnská roadshow AHR ČR 2019

19. 09. 2019V Best Western Premier Hotelu International Brno se 11. září konalo další z roadshow AHR ČR 2019. S prezidentem Asociace hotelů a restaurací České republiky Ing. Václavem Stárkem se setkávám po jeho ukončení. Pane prezidente, jak jej hodnotíte?

Stejně jak pět předchozích. Tedy jako velmi úspěšné. Přišlo na sto provozovatelů hotelů a restaurací z celého kraje. To, že vydrželi až do konce, cosi vypovídá o odborné kvalitě obsahu této akce. Každoročně se  roadshow snažíme koncipovat tak, aby přinášela aktuální provozní témata, zatímco naše podzimní výroční konference bude zaměřena na vize a budoucí plány. Letos se bude konat v Praze v nově otevřeném centru O2 Universum a to 29. listopadu.

Zmínil byste některá z témat, která jste tu probírali?
Otázky potravinového práva a kontrol SZPI a ČOI. Zabývali jsme se aktuální legislativou a také velmi aktuálním tématem, a to silnou autentizací kreditních karet tzv. PSD2). Pro naše členy budeme právě na toto téma v říjnu pořádat obsáhlý workshop. Chceme se zaměřit na zpřísněná pravidla transakcí platebními kartam na dálku bez přítomnosti. Jedno z dnešních témat také byla požární bezpečnost. Pro zaměstnance našich členů jsme vytvořili desatero požární prevence a rovněž desatero prevence kriminality a teroristických útoků. Ale tím jsme neskončili. Ve spolupráci s Generálním ředitelstvím hasičských záchranných sborů České republiky připravujeme další materiály zaměřené na hosty ubytovacích zařízení. Vytvořili jsme také publikaci, která má přispět minimalizaci potravinového odpadu. Uvědomujeme si, že food waste je aktuální téma na které je potřeba upozornit a je rovněž velmi důležité z pohledu úspory provozních nákladů. Poměrně intenzivně se letos zabýváme novelou Zákona č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, tak abychom jasně definovali, jak mohou hotely nabízet a prodávat balíčky služeb aniž by byly vnímány z pohledu zákona jako cestovní kanceláře.

Na co se můžeme těšit v Karlových Varech?
Na krásné Karlovy Vary a na naši roadshow. Speciálním tématem bude zákon o místních poplatcích, který senát vrátil do poslanecké sněmovny. Pokud projde verze schválená poslaneckou sněmovnou, tak zejména pro lázeňská místa je důležité, že takzvaní křížkoví lázeňští pacienti, budou od poplatku osvobozeni a to díky tomu, že jsme toto opatření od počátku prosazovali. Všichni pak budou osvobozeni od poplatku z kapacity, který se ruší a byl vždy pouze skrytou daní pro hoteliéry za to, že mají lůžka a poskytují ubytovací služby. Tento poplatek pak součástí ceny ubytování, tedy na úkor z tržeb za ubytování. Nově bude poplatek jeden a stejně jako v turisticky vyspělých zemích bude jeho poplatníkem samotný zákazník. Nový zákon o místních poplatcích  bereme jako velmi pozitivní krok pro hoteliéry, ale i pro léčebné lázně.
S Václavem Stárkem hovořil Matouš Kainc.

www.ahrcr.cz

Výsledek obrázku pro ahr logo

 

 Archiv
Česká chuťovka
ahr - volba