Menu

Objevte umění skrze jógu

16. 04. 2020

Ve snaze zmírnit každodenní úzkost a stres a poskytnout okamžik harmonie a klidu navrhly společnosti sdružené pod označením House of Lobkowicz novou řadu lekcí jógy, které se budou odehrávat v nádherných historických prostorách lobkowiczkých objektů. Cílem nového projektu nazvaného YogArt je poskytnout lidem unikátní a dlouhodobou alternativu odreagování, která v sobě zahrne jak vzdělávací, tak i relaxační složku, a to vše z bezpečí a pohodlí vlastního domova. Lekcemi, které jsou dostupné jak v českém, tak i anglickém jazyce a jsou vhodné pro všechny věkové kategorie a úrovně, provází zkušené lektorky jógy Lucie Königová a Alexandra Gálová. 

„Přestože jsme již lekce jógy v našich sálech pořádali, bylo zapotřebí je kvůli koronaviru prezentovat jinak, dynamičtějším způsobem. S příchodem pandemie začala mít veřejnost obavy z rychlého šíření viru. Mnozí byli zklamaní, že se tělocvičny a jógová studia zavírají, souběžně jsme museli zavřít i muzea. Naší bezprostřední otázkou bylo, jak spojit dvě rozdílné umělecké formy – jednu, která nabízí vizuální potěšení a historii výtvarného umění, a druhou, která přináší klid mysli a fyzickou pohodu,“ přibližuje nový projekt Alexandra Lobkowicz, prezidentka Lobkowiczkých sbírek.

V každé z lekcí bude prezentováno nové prostředí a s ním i výjimečná umělecká díla. Předtím než se cvičící začnou uvolňovat pomocí uvědomělého dýchání a jógových pozic, budou představeny skryté poklady, které se v daném prostředí nacházejí. V prvních 7 lekcích budou představeny prostory zámku Nelahozeves, následující díly se budou natáčet v sálech muzea Lobkowiczkého paláce na Pražském hradě, a ostatních lobkowiczkých lokalitách. První z lekcí bude k dispozici na sociálních sítích a kanálu YouTube již 17. dubna 2020.

Anglické lekce povede lektorka jógy a jógové terapie Lucie Königová, jejímž přáním je, aby skrze lekce jógy předávala lidem radost ze života, z poznávání a ze zkoušení. „Nemám touhu naučit lidi něco "správně", jak si často pod pojmem jógová terapie představují - tzv. správné dýchání, správný pohyb, správně provedenou pozici. Mým záměrem je tříbit v sobě i v lidech okolo vnímavost k sobě i životu. Chuť se zájmem, hravostí, lehkostí, otevřeností a současně klidnou, soustředěnou pozorností v první řadě zakoušet, cokoli se právě děje – se vším všudy.“

Českou verzí provede diváky Alexandra Gálová. Ta se józe věnuje od dospívání. „Jóga i umění poskytují prostor pro duševní relaxaci, osobní kontemplaci, kultivaci krásy. Povznáší. Proto je mi velkou ctí, že můžu být součástí unikátního projektu YogArt,“ vysvětluje Alexandra proč se do tohoto nového projektu zapojila.

House of Lobkowicz
je označení pro organizační strukturu, kterou tvoří čtyři společnosti: Lobkowiczké sbírky (non-profitová organizace), Lobkowicz Events Management, L.E.Holdings, a Lobkowiczké zámecké vinařství Roudnice Nad Labem. Tyto společnosti mezi sebou sdílí zdroje a personál, a kolektivně spravují, ochraňují a pečují o kulturní dědictví Lobkowiczkého majetku a sbírek.

Lobkowiczké sbírky patří
k nejstarším, nejrozsáhlejším a nejlépe dochovaným rodinným sbírkám v Evropě s historií sahající o 700 let zpět. Lobkowiczké sbírky byly ve dvacátém století dvakrát zkonfiskovány. Po přijetí restitučních zákonů na začátku devadesátých let 20. století, se rodině podařilo dohledat většinu uměleckých předmětů, a vyžádat si je zpět. Poprvé v historii byly tyto skvosty jako celek zpřístupněny široké veřejnosti. Lobkowiczké sbírky jsou vystaveny v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě a na zámku v Nelahozevsi.

Sbírky zasahují téměř do všech oblastí umění; jejich součástí jsou obrazy světoznámých malířů Bruegela, Canaletta, Cranacha, Rubense, a Velázqueze, sbírky středověkého umění do 17. století, zbraní a pušek, keramiky a porcelánu, včetně nejpočetnějšího dochovaného delftského jídelního servisu na světě (asi 1685). Sbírky dotváří jedinečná kolekce hudebních nástrojů, rukopisných partitur a partů děl mnohých slavných skladatelů z osmnáctého a počátku devatenáctého století, včetně Haydna, Mozarta a Beethovena.

Současné aktivity a projekty House of Lobkowicz se řídí posláním uchovávat, studovat a sdílet Lobkowiczké sbírky s celým světem, tak, aby byly kultura a dědictví stále relevantní. 
Připravila Barbara Starostová.

www.lobkowicz.czArchiv
Česká chuťovka
ahr - volba