Menu

Mezinárodní konference k ukončení projektu „Ochrana sbírek muzeí v přírodě“

10. 04. 2024

Ve středu 10. dubna 2024 uspořádalo Národní muzeum v přírodě závěrečnou konferencí k ukončení projektu „Ochrana sbírek muzeí v přírodě“. Celkové náklady na projekt byly ve výši 36,5 mil. Kč, z této částky bylo 28 mil. Kč. hrazeno z tzv. Norských grantů (finančního mechanizmu EHP/Norska). Realizace projektu probíhala od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2024. Klíčovou aktivitou projektu byla instalace a modernizace systémů technické ochrany v objektech Valašského muzea v přírodě za účelem ochrany sbírkového fondu proti požáru, neoprávněnému vniknutí, zcizení a vandalismu.

„Cílem projektu je ochrana sbírkového fondu, návštěvníků a zaměstnanců muzea. V devadesáti objektech Valašského muzea v přírodě bylo nově instalováno celkem 2 895 prvků elektronického zabezpečovacího systému, např. požární hlásiče, pohybové detektory a videokamery, které jsou napojeny jak na muzejní dispečink, tak také na Hasičský sbor města Rožnov p. R. a na Policii České republiky. V rámci zvýšení obecného povědomí o zabezpečení sbírek byl pro návštěvníky muzea instalován interaktivní virtuální pult, na kterém si mohou vyzkoušet práci dispečera zabezpečovacího systému a řešit nahodile vygenerované situace ohrožení muzejních sbírek,“  hodnotil Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě.

Realizace projektu probíhala ve spolupráci s norským partnerem – Røros Kommune. Hasičský záchranný sbor města Røros zajišťuje protipožární ochranu historické části města, která je zapsána na seznamu nemovitého kulturního dědictví UNESCO. Norští kolegové vykonávali poradenskou činnost při přípravě technického řešení zabezpečení ve Valašském muzeu v přírodě, sledovali průběh technické realizace a zpracovávali expertní posudky. Navíc se zúčastnili dvou mezinárodních konferencí v Česku (v rámci GC ICOM 2022 v Praze a závěrečné konference v Rožnově pod Radhoštěm) Dalším partnerem projektu bylo Technické muzeum Brno, které se zabývá metodikou prevence požárů památkových objektů a hasicími technikami a Český výbor ICOM, se kterým jsme spolupracovali v oblasti publicity projektu.

Jedním z výstupů projektu bylo zpracování „Podnikatelské strategie“, která je zaměřena na přípravu zabezpečení dalších subjektů v rámci Národního muzea v přírodě. Výsledky projektu byly prezentovány v norském Rørosu formou výstavy, zaměřené na realizaci projektu a vyhodnocení partnerské spolupráce.
Připravila Pavlína Polášková. 

www.nmvp.cz
https://roros.kommune.no/
www.technicalmuseum.cz
https://icom-czech.mini.icom.museum/Archiv
Česká chuťovka