Menu

Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku

06. 03. 2021

Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého konané v Nepomuku v roce 2021 jsou největší událostí v novodobé historii městečka, kde se celosvětově nejznámější český světec kolem roku 1340 narodil. Naposledy jsme se s akcí podobného charakteru mohli v Nepomuku setkat v roce 1993, kdy probíhaly oslavy 600 let od umučení tohoto světce. Zástupci nepomucké farnosti, Matice sv. Jana Nepomuckého a města Nepomuk se proto poctivě věnovali organizaci oslav již od jara 2019.

Harmonogram oslav je rozdělen do několika bloků, zahrnujících mše svaté a církevní program, koncerty, přednášky, výstavy a další doprovodné akce. Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého probíhají pod záštitou Mons. ThLic. Dominika kardinála Duky OP, arcibiskupa pražského a primase českého, Mons. ThDr. Vlastimila Kročila, PhD., biskupa českobudějovického, PhDr. Lubomíra Zaorálka, ministra kultury ČR, Ing. Lumíra Aschenbrennera, senátora Parlamentu České republiky, a doc. PaedDr. Ilony Mauritzové, Ph.D., hejtmanky Plzeňského kraje.

K oslavám blahořečení sv. Jana Nepomuckého nechalo město vytvořit unikátní logo, jehož autorem je výtvarník Jiří Světlík. Jak logo vznikalo, přiblížuje autor: „Být IN je INtegrální součástí dnešního života a povinnost, nechcete-li zůstat out. Jenže INvestice, či INovace lidské společnosti nestačí, když chybí INdividualita. Takovou INdividualitou, která nese po tři staletí prostá a čistá poselství – čest, respekt a odvahu – byl a je IOANNES NEPOMUCENUS – JAN NEPOMUCKÝ. Volil jsem záměrně iniciály našeho Jana Nepomuckého v latině. Přijde mi to patřičné. Znak samotný v sobě ukrývá několik symbolik, které pozornému diváku netřeba vysvětlovat. Písmeno „i“ je postava světce, pět hvězd a litera „n“ je jeden z mostních oblouků Karlova mostu, kde se skončila strastiplná pouť našeho svatého Jana Nepomuckého. Použijme tedy znak nejen k připomenutí tří set let od blahořečení našeho sv. Jana. Použijme znak jako stanovisko. Jako přihlášku k vlastnímu svědomí, hrdosti na vlastní historii. O nic tím nepřijdeme. Jen získáme. On totiž sv. Jan Nepomucký je světová celebrita. Je IN.“

Program oslav 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku ZDE.
Připravila Šárka Boušová.

www.svatynepomuk.cz
www.nepomuk.euArchiv