Menu

Starosta Pavlík zahájil 28. ročník Táborských setkání

17. 09. 2019

Táborská setkání jsou jedinečnou kulturní akci. Často jsou setkání mylně zaměňována za oslavy nebo dokonce festival. Název setkání má své odůvodnění. Občané nejen Tábora se rok co rok setkávají mezi sebou, ale hlavně se setkávají s bohatou historií svého města. Když pomineme Jana Žižku z Trocnova, kdo více by měl o setkáních vědět než starosta města Tábor Ing. Štěpán Pavlík?Pane starosto, máte za sebou svá premiérová Táborská setkání v roli starosty.
Ano. Dvanáct let jsem působil v kulturní komisi města, tudíž jsem měl ke kultuře v našem městu velmi blízko a zblízka sledoval organizaci Táborských setkání. Koncepce programového schéma funguje už 28 let. Neměli jsme důvod ho zásadně měnit. Nicméně pár změn v programu jsme učinili. Ustanovili jsme dramaturgickou radu, aby program byl střežen odborníky. Těší mě, že setkání přitahují zahraniční turisty i lidi z celé naší republiky a hlavně místní Táboráky.

Jaké město letos udělalo změny po organizační stránce?
Ty hlavní byly dvě. První se týkala prodeje vstupenek, které se prodávaly jen na Žižkově náměstí. Druhá se týkala omezení jednorázových kelímků. Návštěvníci setkání si mohli vybrat ze tří motivů zálohovaných kelímků. Od této novinky si slibujeme, že sníží množství odpadu, který po setkáních zbude. A lidé, kteří si kelímek nechají, budou mít krásný suvenýr.

Příští rok bude Město Tábor slavit 600 let od svého založení.
K tomuto významnému milníku chystáme spousty akcí, jejichž programové schéma brzy zveřejníme. Nabídka kultury bude ve výročním roce bohatá. Mohu všem slíbit, že kultury a slávy bude v Táboře požehnaně.
S Štěpánem Pavlíkem hovořil Matouš Kainc.

www.taborskasetkani.eu
www.taborcz.eu

Výsledek obrázku pro taborska setkani logoVýsledek obrázku pro taborska setkani logoArchiv