Menu

Benešovsko žije příběhy

29. 06. 2020

dlh

Co dělá zamilovaný vodník, jaké tajemství skrývá týnecká věž, proč měl arcivévoda František Ferdinand d‘Este rád Konopiště? Odpovědi na tyto i další otázky dostali návštěvníci slavnostního vyhlášení výsledků projektu Benešovsko žije příběhy, které se uskutečnilo minulý týden v Benešově. Pro děti mateřských a základních škol ho připravila Posázaví o.p.s. v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) a v úzké spolupráci s městem Benešov a Muzeem umění a designu v Benešově. Do projektu se zapojilo kolem 140 dětí, které vytvořily 86 příběhů.

Nejzdařilejších 21 povídek, pohádek či básniček vyšlo v knize Benešovsko žije příběhy, která byla pokřtěna v rámci malé slavnosti. „Od začátku jsme měli jasno, že nechceme dělat soutěž, že nechceme, aby děti bojovaly o prvenství. Ale chtěli jsme jim dát šanci, aby ukázaly svoji fantazii a měly prostor pro svoji tvorbu,“ řekla jedna z porotkyň a kmotřička Zuzana Krajánková. Knížce popřála, aby do roka a do dne dostala „bratříčka nebo sestřičku“. „Přeji knize, aby si našla své čtenáře, aby jich bylo co nejvíc a aby se rozletěla s námi se všemi na krásné prázdniny,“ bylo přání druhého kmotra, benešovského místostarosty Zdeňka Zahradníčka.   

Průvodcem slavností byli Veronika Krištofová a Jakub Křikava z Besedária. Ve scénáři vtipně využili i příběhy z knihy a některé jejich autory vyzpovídali. Například Šarlota Štěpánková prozradila, že příběh o zamilovaném vodníkovi jí pomohl vymyslet tatínek a taky jí v něm prý opravil některé gramatické chyby. “Každý autor má svého redaktora, který mu opravuje gramatické chyby,“ pohotově to okomentovala moderátorka. Šarlotin příběh pak Veronika s Kubou přezpívali na melodii písničky Holka modrooká. Kateřina Čeperová zase přiznala, že na nápad udělat ilustraci k příběhu Nález na Klášterce ze stavebnice Lego, ji přivedla její maminka. Tajemství týnecké věže – další z úspěšných příběhů – se na slavnosti dočkal dramatizace v podobě loutkové pohádky. Vypravěčkou se v ní stala sama autora Nela Svobodová a zahráli si v ní i účastníci slavnosti – na chvíli se stali „netopýry“, a to prostřednictvím jejich papírových siluet, které si předtím sami vyrobili.   

Na závěr slavnosti byli vyhlášeni a odměněni autoři všech příběhů a ilustrací zveřejněných v knize.   

Projekt Benešovsko žije příběhy si dal za cíl podpořit sounáležitost dětí a mládeže s regionem a rozvíjet jejich povědomí o místní kultuře, hodnotách a historii. Jeho smyslem bylo současně podpořit u dětí čtení a vlastní autorskou tvorbu. Jedinou podmínkou příběhu bylo umístit děj do města Benešova nebo jeho okolí. Žáci základních škol mohli napsat povídku, pohádku, rozhovor, deník, básničku nebo jiný slohový či literární útvar. U dětí z nižších ročníků a mateřských škol mohl příběhy zapisovat pedagog a žáci je mohli doplnit obrázky. Práce se hodnotily ve třech kategoriích: mateřské školy, 1. stupeň základní školy a 2. stupeň základní školy.   

Do knihy bylo zařazeno 21 nejzdařilejších prací. Některé jejich autoři sami ilustrovali, k dalším vytvořily obrázky děti z výtvarného kroužku MUD*.
Připravila Jaroslava Tůmová

www.posazavi.comArchiv
Česká chuťovka